EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 131.

Tisztelt Horgásztársak! 

 

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2012. október 07-én rendes ülést tartott.

1./ Beszámoló hangzott el Szedrei József halőrfelelős részéről az új beléptetési rendszer tapasztalatairól, hiányosságokról és javaslatokról.
 A vezetőség megállapította, hogy a rendszer jól működik, de a 2013. évre a létszámcsökkenés miatt kialakult gazdasági helyzet miatt költségkímélő megoldást fognak kidolgozni. Ennek eredménye 2012. decemberi vezetőségi ülésen fog véglegessé válni. 
Határozat született arról, hogy 2012. október 29-től megszűnik a beléptető halőri szolgálat a téli időszakra. Ezután már csak belépő kártyával lehet a tavakra belépni. A napijegyes horgászoknak az autójukat le kell tenni a parkolóban, és gyalog kell bemenniük. Mivel állandóan van éjszakai horgászat, így nem kell igazodni a horgászidőhöz, október 09-e után.

2./ Az elnök előterjesztette az új partszakasz használati szerződésre tett javaslatot. Némi módosítás után a vezetőség úgy fogadta el, hogy konzultálni kell az ügyvédünkkel, hogy jogilag megállja-e a helyét.

3./ A vezetőséghez érkezett egy fegyelmi határozat elleni fellebbezés. 
A tárgyalás időpontja: 2012. október 20-a 9.00 óra. A tárgyalást vezeti: Fehér Mihály alelnök, a jegyzőkönyvet vezeti: Fehér Endre titkár.
Az érintett, és a tanúk írásban fogják megkapni az idézést.

4./Az elnök beszámolt a 2012. szeptember 07-én Budapesten tartott „horgászati konferencián” elhangzottakról. Többek között szó volt a halászati őrök jogállásáról. Korábban a halászati őrök hivatalos személynek minősültek, aztán kikerült a Btk-ból, most ezt visszatették,- hivatalos személyként nem lehetett, de „közfeladatot ellátó személy”-ként került vissza a Btk-ba, ami azonban nagyfokú büntetőjogi védettséget ad a halászati őrnek.
Szó volt még a horgásztúrizmus fejlesztéséről, és az új horgászvizsgáztatási rendszer tervezetéről. 2012. augusztus 01-tól 3.500.-Ft. a vizsgadíj.
Beszámoló hangzott el az új SZÁK programmal kapcsolatos nehézségekről.

5./ Az elnök beszámolt az önkormányzat által kiírt 2013. évi rendezvények költségeinek segítésére szóló pályázatról. A pályázat beadásra került, azzal a megjegyzéssel, hogy a 2012. évre jóváhagyott pályázati pénz a mai napig nem érkezett meg egyesületünknek.

6./ A 2013. évi horgászengedély árakat még nem tudtuk eldönteni, mert még a hal árát egyenlőre nem tudjuk. Az biztos, hogy az állami jegy ára 1.000.-Ft-ról 2.000.-Ft-ra, a HOHOSZ tagdíj 1.500.-ról 1.800.-Ft-ra emelkedik.
fogási napló ára 80.-ft-ról 100.-Ft-ra módosul.

7./ A Wienerberger megkezdte a bányatavak rekultivációs munkáit. Nagyon jól haladnak. Reményeink szerint hamarosan keresni fognak bennünket a szerződéskötés miatt.

8./ Határozat született arról, hogy a kisnevelő tó előtti gát partnak számít, tehát onnan számít a 60 méter a csónakosok számára. Mivel partnak számít, a gáthoz ki lehet kötni a csónakot és stégként lehet horgászni belőle.

9./ Határozat született arról is, hogy akinek a horgászbódéja nem az előírásoknak megfelelően van elhelyezve, és nincs rajta tető, 2013. március 31-ig rendezzék, ellenkező esetben a partszakasz használati joga megszűnik.

10./Szó volt a nagynevelő tó ismételten halnevelő tóvá való átalakításáról is. 
Ennek a gazdaságossági számításai folyamatban vannak és a decemberi vezetőségi ülés elé lesz terjesztve. 

2013. évi rendezvénynaptárunk:

május 11-én                                                      Török Károly emlékverseny

május 25-én                                                      Gyermeknapi horgászverseny

Június 01-én                                                      Nyílt halfogó és főzőverseny

június 17-28-ig                                                  Gyermek tábor (két turnus)

július 20-a                                                          Nyílt keszegfogó verseny

augusztus 24-25-e                                              Nyílt rablóhalfogó verseny

szeptember 21-én                                               Napijegyesek versenye  

 

A következő és egyben utolsó közösségi munka:                           

                              012. november 03-án 07 órától lesz. 

Kérjük, hogy aki eddig nem teljesítette a kötelező munkát, most pótolja, vagy csekken fizessen be 3.000.-Ft-ot. az egyesület számlájára.

 

Megköszönjük Mucsi Sándor horgásztársunknak, hogy a nagynevelő tó egyik átvágását kimélyítette, hogy a halak tudjanak közlekedni.  

Abony 2012. október 07.


Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége