EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 134.

M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2013. április 28-án (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun). Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

1. Új alapszabály és SZMSZ megtárgyalása. (határozathozatal)

2. Vezetőség beszámolója a 2008- 2012. években végzett munkájáról, zárszámadás és a 2013. évi költségvetés előterjesztése.

Ea: Szabó Géza elnök

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett munkáról.

Ea: Pusztai Sándor biz. elnök

4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett munkáról.

5. Együttes vita  2-4 pontok felett. (hozzászólások)

6. Válaszadás.

7. Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2012. évi zárszámadás és a 2013. évi költségvetési javaslatról.

8. Jelölő Bizottság beszámolója a végzett munkáról.

Ea: Varga Istvánné biz. elnök

9. Szavazatszedő Bizottság választása. (5 fő)

10. Vezetőség választása.

11. Megválasztott elnök záróbeszéde.

 

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze és az már határozatképes lesz, létszámtól függetlenül, kivéve az alapszabály 15.§.(6) a-d-ig tárgykörökben.

Közgyűlésen a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást május 31-ig lehet leadni. 

H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K 

 

Április 23-án pontytelepítés lesz.  A tilalom április 23-án 08 órától május 01-én 06 óráig tart! 

Kérjük horgásztársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlják fel. Az erre vonatkozó nyilatkozat  kitöltésekor a kedvezményezett adószámaként a következőket jelöljék meg: 19832395-2-13. Kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony Nagykőrösi u. 83.

2012. évben az adó 1 %-ából egyesületünknek 2013. 02. 18-án 70.744.-Ft-ot utalt át a NAV. Ez az összeg 2013-ban halasításra lesz fordítva.
Mindenkinek köszönjük a felajánlást.
 

Kérjük, hogy a kiküldött adatokat szíveskedjenek tanulmányozni. Javaslataival, észrevételeivel segítse elő az egyesületi munka további javulását.

A Pest M-i Halászati Osztály szakértői vélemény alapján az egyesületünket a ponty és szürkeharcsa fajlagos tilalma alól felmenti. A méret és db. számot viszont be kell tartani. 

A vezetőség 2013. április 07-i ülésén megtárgyalta az új alapszabály és SZMSZ részleteit. Az ügyvéd által készített anyagon a vezetőség kisebb módosításokat végzett, és javasolta a közgyűlés elé terjesztését. Megtárgyalta a közgyűlés előkészítését. Megbeszélte a vezetőségi beszámolót és azt a közgyűlésre előterjeszti. Tagfelvételekről döntött : 7 felnőtt és 1 ifjúsági tag felvételét elfogadta. Partszakasz ügyekben is döntött. Barna István kérelmezte a Juhász István halálával megüresedett  II/11.partszakaszt. A rajta lévő építményt a családtól megvásárolta. A vezetőség elfogadta.

A felszabadult II/16-os helyet Dirner István és ifj.Dirner István részére kiadta. Remete Lászlóné az I/72-es partszakaszt leadta és kérte, hogy keresztfia ifj. Tisza Kálmán kaphassa meg. A vezetőség hozzájárult. 

2013. április 07.

Abonyi Horgász Egyesület

2012. évi adatok a beszámolóhoz
2012. évi zárszámadás és 2013. évi költségvetés