EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 140.

M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2014. március 9-én (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun; parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

1.    Vezetőség beszámolója a 2013. években végzett munkájáról, 
Zárszámadás és a 2014. évi költségvetés előterjesztése
Ea: Molnár Károly elnök

2.    Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett munkáról.
Ea: Pusztai Sándor biz. elnök

3.    Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett munkáról.

4.    Együttes vita  1-3 pontok felett. (hozzászólások)

5.    Válaszadás.

6.    Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2013. évi zárszámadás és a 2014. évi költségvetési javaslatról.

7.   Egyebek

A Közgyűlésen szavazati joga csak a 2014. évre tagdíj rendezett tagoknak van, kérünk mindenkit, hogy tagdíját rendezze a közgyűlés napjáig. Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze és az már határozatképes lesz, létszámtól függetlenül, kivéve az alapszabály 15.§.(6) a-f-ig tárgykörökben. Közgyűlésen a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást május 31-ig lehet leadni.

H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K 

Kérjük horgásztársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlják fel. Az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor a kedvezményezett adószámaként a következőket jelöljék meg: 19832395-1-13. Kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony Nagykőrösi u. 47. 2013. évben az adó 1 %-ából egyesületünknek 2013. 10. 22-én 80.452.-Ft-ot utalt át a NAV. Ez az összeg 2014-ban halasításra lesz fordítva. Mindenkinek köszönjük a felajánlást. 

Beléptetés 2014-től: A beléptető halőrök funkciója megszűnik. Minden horgásznak rendelkeznie kell Chippel és mind a be és mind a kilépéskor kötelező a Chip használata.

Fogási lehetőségek 2014-ben: Felnőtt Napi 2 db heti  4 db, évi 40 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból  2-2 (heti 4 db), de összesen legfeljebb napi 5 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból évi 20 db. Évente max. 100 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. 5 kg feletti ponty nem vihető el. Egyéb halból napi 5 kg, heti 10 kg. 10 cm-nél kisebb csali halból legfeljebb napi 15 db-ot.Telepítési tilalom felszabadulásától követően egy hétig napi 2 db, heti 3 db méretes ponty vihető el.

IFI: Napi 1 db heti  2 db, évi 20 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból  1-1 (heti 2 db), de összesen legfeljebb napi 3 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból évi 10 db. Évente max. 50 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. 5 kg feletti ponty nem vihető el.   Egyéb halból napi 3 kg, heti 6 kg. 10 cm-nél kisebb csali halból legfeljebb napi 15 db-ot. 

Tagfelvétel: 2014. február 02-án a következő tagok felvételi kérelmét fogadta el a Vezetőség: Szabó Norbert , Kerekes Gergő, Torma Sándor, Ködmön Zsolt, Szemes Attila, Botlik György, Cleci Csaba, 2014. február 16-án a következő tagok felvételi kérelmét fogadta el a Vezetőség:Berkó László, Bujdosó Antal.

Partszakasz használat ügyekben is döntött Vezetőség: A II/25 felszabadult partszakasz használati jogát Szemes Attila kapta meg.
A Gergelyfi Lajos halálával megüresedett II/27-es helyet Botlik György kapta használatra.
A II/30-s partszakasz használati jogát Cleci Csaba kapta mag.

Telek rendezés:A vezetőség meggyezett Tóth Sándor szomszédos telek tulajdonosával, hogy zavartalan be- illetve kijárás biztosítása érdekében telek cserét hajt végre. Az Egyesület tulajdonában lévő földterület nagysága így változatlan maradt. Tóth Sándor ígéretet tett a közös határszakasz kerítéssel történő ellátására.

Ingyenes területi jegy: A Vezetőség 2014.02.02. ülésén határozott arról, hogy tagjai nem élnek az ingyenes területi engedélyek juttatásával, mindenki befizeti a területi engedély árát. Ezen túlmenően döntött arról is, hogy a lemondott vezetőségi tagok 2014-ben nem kaphatnak ingyenes területi jegyet. Ezzel az intézkedéssel közel 400 000 Ft megtakarítást sikerült elérni.

Közösségi munka: minden hónap első szombatján 07.00-tól 13.00-ig
Eső, ünnep vagy munkanap esetén a következő szombat.

Ügyfélfogadási idő: Tájékoztatunk minden Horgásztársat, hogy az Egyesület székhelyén az ügyfélfogadási idő: Kedd 9-10 óra illetve Csütörtök 15-16 óra között van. Cím: 2740 Abony, Nagykőrösi út 47.

Napijegyek: 2014. február 16. Ülésen döntött a Vezetőség a Hobby napijegy megszüntetéséről. Ezt a jegyet felváltja a Sport napijegy, melynek ára 1500 Ft, de csak állami jeggyel rendelkező horgászok számára adható. A Felnőtt, ifi, gyermek jegyek változatlan formában kerülnek értékesítésre. Bevezetésre kerül egy „Bojlis” napijegy is, mely 48 órára szól és 24 órával növelhető az érvényességi ideje. Ára 5000 Ft + 3000 Ft a további napokra történő hosszabbítás.

Felajánlás: Csibrány István felajánlott az Egyesület részére 2 q egynyaras ponty telepítését. A Vezetőség, ha a költségvetés számai megvalósulnak ugyanilyen mértékben hozzájárul a telepítéshez. Kérünk minden a támogatáshoz csatlakozó Horgásztársat, hogy a felajánlását Csibrány Istvánnak fizesse be. Előre is köszönjük a felajánlásokat. 

2014. február16.                                                          

Abonyi Horgász Egyesület

Az Abonyi Horgász Egyesület 2013. évi zárszámadása és 2014. évi költségvetése, ide kattintva látható / letölthető!