REndkívüli Közgyűlés

M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2015. November 7-én (szombat) de. 09 órára (Gyulai Miklós Általános Iskola aulája), hívja össze az Egyesület Rendkívüli
K Ö Z G Y Ű L É S É T

N A P I R E N D:
1. Alapszabály módosítás és szavazás
Ea: Molnár Károly elnök

2. Egyebek

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze 9.30 percre. A Közgyűlésen az összes tag 50% +1 fő megjelenése szükséges, hiszen az Alapszabály módosítását csak ez esetben lehet tárgyalni. Közgyűlésen a megjelenés kötelező!

A Közgyűlés határozatlansága esetében veszélybe kerül az Egyesület működése, a Bíróság törölheti a Civil Szervezetek köréből.

Abony, 2015. október 20.

Vezetőség