Egyesületi ülés

Tisztelt Horgásztársak !
 

Horgász Egyesületünk vezetősége 2009. október 04-én rendes ülést tartott. A gazdasági helyzetet megvizsgálva a következőket állapította meg.

Taglétszámunk a tervezettnél kevesebb lett. Felnőtt tag 333 fő, (400 helyett), ifjúsági 19 fő (50 helyett), gyermek 92 fő (150 helyett).

Ezeknek megfelelően a területi engedélyekből és a tagdíjból 2.440.000.-Ft bevétel kiesésünk származott. Ez több mint 40 mázsa ponty ára. Pontosan ez hiányzik az idei telepítésekből. Ebben az évben telepítettünk 120 mázsa háromnyaras, és 20 mázsa kétnyaras pontyot. A hiányzó 40 mázsával értük volna el a tervezett mennyiséget. Napijegy bevételünk eddig 623.414.-Ft, ez is kevesebb a tervezettnél. Tájékoztatjuk a tagságot, hogy ebben az évben is pályáztunk fenntartási költségre az NCA-nál. A pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították. Ezután kérelmet adtunk be azzal, hogy az eddigi pályázati pénzekkel pontosan és időben elszámoltunk és egyesületünknek nagyon nagy szüksége lenne arra a kevés pénzre is.

Ezután kaptunk egy levelet, amiben közölték, hogy a bizottság megtárgyalta kérelmünket, és 500.000.-Ft-ot részünkre megszavaztak. Ez a pénz a szerződés aláírása után kerül átutalásra, ami várhatóan még ebben az évben meg fog történni.

SZJA 1% felajánlásából 113.000.-Ft-ot fog utalni az APEH.

A vezetőség korábbi döntésének megfelelően a tartalékalapban 2.000.000.-Ft. marad. 2009. augusztus 22-e és 23-ára virradó éjszaka megrendezésre kerülő rablóhal fogó versenyre 36 fő felnőtt nevezett. A versenyt Szarvas István nyerte mindkét kategóriában.
A vezetőség tárgyalt a 2010. évi engedély árakról is. Azt a döntést hozta, hogy nem emel a díjakon. A tételes befizetni valók a decemberi tájékoztatóban lesznek közzétéve.

A 2009. évi engedélyek ára és kiváltási rendje:

A vezetőség az alábbiak szerint határozta meg a befizetések összegét:
Felnőtt férfiak (70 év alatt):
Szövetségi tagdíj: 1.500.-Ft.
Állami jegy: 1.000.-Ft.
Fogási napló: 60.-Ft.
Tagdíj: 8.251.-Ft.
Területi engedély: 21.189.-Ft.
Összesen: 32.000.-Ft.

70 év alatti nők: 31.600.-Ft-ot, 70 év feletti nők 30.100.-Ft-ot, a 70 év feletti férfiak: 30.200.-Ft-ot fizessenek be.

Ifjúsági horgászok:
Szövetségi tagdíj: 900.-Ft.
Állami jegy: 1.000.-Ft.
Fogási napló: 60.-Ft.
Tagdíj: 4.000.-Ft.
Területi engedély: 10.595.-Ft.
Összesen: 16.555.-Ft.

Gyermek horgászok:
Területi engedély: 840.-Ft.
Fogási napló: 60.-Ft.
Összesen: 900.-Ft.

A befizetéseket egy összegben a mellékelt csekken kérjük eszközölni, OTP fiókban 2009. március 31-ig. Ezután befizetéseket az alapszabály értelmében nem fogadunk el.
Aki területi engedélyt nem kíván kiváltani, tagságát csak a tagdíjbefizetésével tarthatja meg.

Befizetni csak 2009. január 01-e után lehet. A kettős tagsággal rendelkezők 2.560.-Ft-al kevesebbet fizessenek be.
Az engedélyek kiváltásának rendje: 2009. január 04-től április 05-ig vasárnaponként 9-11 óra között lehet leadni a DREHER sörözőben (Abony Jókai u. 1.)
A leadást követő vasárnap lehet átvenni a kész engedélyeket.
Le kell adni: a befizetést igazoló szelvényt, az állami jegyet, a horgász igazolványt, 6db. saját névre megcímzett öntapadó borítékot a 2009. évre érvényes bélyeggel, és 1 db. 2008. évi közösségi munkajegyet, vagy az azt igazoló befizetési csekket.
Fentiek hiányában engedély nem adható ki!!

2008. évi fogási naplók leadási rendje: A fogási naplókat 2009. január 10-ig kell leadni szintén a DREHER sörözőben, igazoló szelvény ellenében. Vidékiek ajánlott levélben küldhetik el a HE. címére. Aki a leadási kötelezettségének január 10-ig nem tesz eleget, 2009. évre nem kaphat állami jegyet, ebből adódóan ne is fizessék be a tagsági díjon felüli összegeket.
A kettős tagsággal rendelkezők fogási naplójukat ott adják le, ahol azt kiváltották.
Az Abonyi HE. területén fogott halakat részletezve kérjük nekünk leadni. Halőrök a halőri igazolványt is adják le a fogási naplóval együtt.

SZJA 1 %: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik szja 1 %-ukat egyesületünknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor a kedvezményezett adószámának a következőt jelöljék meg: 19832395-2-13
A kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony Nagykőrösi u. 83.

Felhívjuk partszakasz használóink figyelmét, hogy amennyiben csak tagdíjat kívánnak befizetni, úgy a szerződés értelmében partszakasz használati jogukat elveszítik.

Eladó az I-es tó 58-as partszakaszán lévő ház és stég. Jelentkezhetnek azok, akiknek partszakasz kérelmük van beadva. Érdeklődni: 06705922926 telefonon.

Nagyon boldog, békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újévet kívánunk tagjainknak és kedves családjának.

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége.