Meghívó közgyűlésre ( 2020 március 08 )

M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2020. március 8-án (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Római Katolikus Egyház Közösségi Házába (Abony, Jókai út 1 bejárat a Dréher söröző mellett) hívja össze az egyesület éves rendes

K Ö Z G Y Ű L É S É T.

N A P I R E N D:

1. Vezetőség beszámolója a 2019. években végzett munkájáról,
Zárszámadás és a 2020. évi költségvetés előterjesztése
Ea: Barna József elnök

2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról.
Ea: Petrezselyem Gábor bizottság elnöke

3. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2019. évben végzett munkáról.
Ea: Komáromi Tibor bizottság elnöke

4. Együttes vita 1-3 pontok felett. (hozzászólások)

5. Válaszadás.

6. Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2019. évi zárszámadás és a 2020. évi költségvetési javaslatról.

7. Új Fegyelmi bizottsági tag választása

8. Egyebek

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze és az már határozatképes lesz, létszámtól függetlenül, kivéve az alapszabály 15.§.(6) a-f-ig tárgykörökben (ide tartozik a vezetőségi tagok választása és az Alapszabály módosítás).
Közgyűlésen a megjelenés kötelező. A 
hiányzásról az igazolást május 31-ig lehet leadni.

2020. február 09.

Vezetőség

Címke: