Meghívó közgyűlésre ( 2022 március 20)

Meghívó

Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége 2022. március 20-án (vasárnap) de. 09 órára hívja össze az egyesület éves rendes közgyűlését, melyre meghívjuk a tisztelt tagságot. Helyszín: 2740, Abony Jókai út 1.
(Római Katolikus Egyház terme)

Napirend:
1. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évben végzett munkáról.
Ea: Petrezselyem Gábor bizottság elnöke

2. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2021. évben végzett munkáról.
Ea: Komáromi Tibor bizottság elnöke

3. Vezetőség beszámolója a 2021. években végzett munkájáról, zárszámadás és a 2022. évi költségvetés előterjesztése.
Ea: Barna József elnök

4. Együttes vita az 1-3 pontok felett. (hozzászólások)

5. Válaszadás.

6. Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2021. évi zárszámadás és a 2022. évi költségvetési javaslatról.

7. Elnökségi tag(partszakasz felelős) választása.

8. Fegyelmi Bizottság elnökének választása.

9.. Egyebek.

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon, ugyanazon a helyen (Abony Kálvin út 1) 9:30 - kor új közgyűlést hívunk össze. A megismételt közgyűlés az alapszabály 15.§.(6) a), b), d), e), f) tárgykörökben a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A jelenleg hatályos járványügyi előírások értelmében zárt térben a közgyűlés megtartható és azon védettségi kártya nélkül is részt lehet venni. A helyszínen biztosítva lesznek a fertőtlenítő eszközök.

A maszk használata kötelező!

A közgyűlésen való részvétel minden tagnak kötelessége és fontos is, csak 2/3-os létszámmal lehet új elnökségi tagot és bizottsági elnököt választani.

Az elnökség új tagnak Fekete Mihályt javasolja, a Fegyelmi Bizottság elnökének pedig LakatosTibor Kálmánt. Amennyiben a napirendi pontokra vagy a jelölésekre valakinek javaslata van, azt írásban tegye meg az elnökség felé.

Köszönjük.

Abony, 2022.03.01.

 

Elnökség

Címke: