EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 127.


M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2012. február 26-án (vasárnap) de. 9.00 órára az abonyi Közösségi Házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun. Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T

 

NAPIREND:

1./ Vezetőség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról, zárszámadás, és a 2012. évi költségvetés előterjesztése.

      Előadó: Szabó Géza HE. Elnök

2./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

     Előadó: Pusztai Sándor biz. elnök.

3./ Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

     Előadó: Szirtes János biz. elnök

4./ Együttes vita az 1 – 3 pontok felett. /hozzászólások.

5./ Válaszadás.

6./ Szervezeti és Működési szabályzat tervezetének előterjesztése.

     Előadó: Fehér Endre titkár.

7./ Alapszabály módosítása

     Előterjesztő: levezető elnök

8./ Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2011. évi zárszámadás és a 2012. évi költségvetés, valamint a határozati javaslatokról.

 

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a határozati javaslatok elfogadására a közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyan azon a napon új közgyűlést hívunk össze, és az már a létszámtól függetlenül határozatképes lesz.

Közgyűlésen az Alapszabály értelmében a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást március 31-ig lehet leadni. Az engedélyeket március 31-ig lehet kiváltani.

 

H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K

Kérjük horgásztársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlják fel. Az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor a kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg:  adószám:19832395-2-13. Kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony Nagykőrösi u. 83.

2011-ben az adó 1 %-ából egyesületünknek 92.921.-Ft-ot utalt át a NAV. Ezt az összeget halasításra költöttük.

Mindenkinek köszönjük a felajánlást.

Kérjük, hogy a kiküldött adatokat szíveskedjenek tanulmányozni. Javaslataival, észrevételeivel segítse elő az egyesületi munka további javulását.

Közösségi munka: minden hónap első szombatján 07.00-tól 13.00-ig

Eső, ünnep vagy munkanap esetén a következő szombat.

2012. évtől a közösségi munkajegy névre szóló lesz. Tehát eladni nem lehet. Továbbra is meg lehet váltani a munkát 3.000.-Ft. OTP-ben való befizetéssel. Közösségi munka ideje alatt, csak az horgászhat, aki be tudja mutatni a munkajegyét, vagy a megváltást igazoló befizetési csekket.

 

Eladó: a II/25. sz. partszakaszon lévő épűlet és stég. Érd: Hornyák János Cegléd Köztársaság u. 2, a III/59. sz. partszakaszon lévő épület és stég. Érd:dr.Csáki Imre 30/9835243 telefonon, az I/80. sz. partszakaszon lévő épület és stég. Érd: Hamar János Törtel Fűzfa u. 7.

A vásárlónak ha a helyet is igényli, tagsággal és érvényes partszakasz igénnyel kell rendelkeznie.

Félfogadás: minden hétfőn 18-19 óra között. /Nagykőrösi u. 83./

Egyesületi honlapunk címe megváltozott, az új cím: www.abonyhorgasz.hu

Abony 2012-02-05.

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége