egyesületi ülés

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 134.

M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2013. április 28-án (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun). Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

1. Új alapszabály és SZMSZ megtárgyalása. (határozathozatal)

2. Vezetőség beszámolója a 2008- 2012. években végzett munkájáról, zárszámadás és a 2013. évi költségvetés előterjesztése.

Ea: Szabó Géza elnök

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett munkáról.

Ea: Pusztai Sándor biz. elnök

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 131.

Tisztelt Horgásztársak! 

 

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2012. október 07-én rendes ülést tartott.

1./ Beszámoló hangzott el Szedrei József halőrfelelős részéről az új beléptetési rendszer tapasztalatairól, hiányosságokról és javaslatokról.
 A vezetőség megállapította, hogy a rendszer jól működik, de a 2013. évre a létszámcsökkenés miatt kialakult gazdasági helyzet miatt költségkímélő megoldást fognak kidolgozni. Ennek eredménye 2012. decemberi vezetőségi ülésen fog véglegessé válni. 
Határozat született arról, hogy 2012. október 29-től megszűnik a beléptető halőri szolgálat a téli időszakra. Ezután már csak belépő kártyával lehet a tavakra belépni. A napijegyes horgászoknak az autójukat le kell tenni a parkolóban, és gyalog kell bemenniük. Mivel állandóan van éjszakai horgászat, így nem kell igazodni a horgászidőhöz, október 09-e után.

2./ Az elnök előterjesztette az új partszakasz használati szerződésre tett javaslatot. Némi módosítás után a vezetőség úgy fogadta el, hogy konzultálni kell az ügyvédünkkel, hogy jogilag megállja-e a helyét.

3./ A vezetőséghez érkezett egy fegyelmi határozat elleni fellebbezés. 
A tárgyalás időpontja: 2012. október 20-a 9.00 óra. A tárgyalást vezeti: Fehér Mihály alelnök, a jegyzőkönyvet vezeti: Fehér Endre titkár.
Az érintett, és a tanúk írásban fogják megkapni az idézést.

4./Az elnök beszámolt a 2012. szeptember 07-én Budapesten tartott „horgászati konferencián” elhangzottakról. Többek között szó volt a halászati őrök jogállásáról. Korábban a halászati őrök hivatalos személynek minősültek, aztán kikerült a Btk-ból, most ezt visszatették,- hivatalos személyként nem lehetett, de „közfeladatot ellátó személy”-ként került vissza a Btk-ba, ami azonban nagyfokú büntetőjogi védettséget ad a halászati őrnek.
Szó volt még a horgásztúrizmus fejlesztéséről, és az új horgászvizsgáztatási rendszer tervezetéről. 2012. augusztus 01-tól 3.500.-Ft. a vizsgadíj.
Beszámoló hangzott el az új SZÁK programmal kapcsolatos nehézségekről.

2011. évi CLXXV. Törvény (civil törvény)

Aki ott volt az egyesület közgyűlésén és figyelt is a felszólalókra az emlékezhet Nagy Gyula által elmondottakra.

A KTV HESZ ügyvezetője hosszasan beszélt a „civil törvény” egyesületeket (hátrányosan) érintő változásairól.
Ezt követően a szövetség tartott felkészítőt is az elnökök részére.
Ezért a vezetőség az áprilisi ülésén tárgyalt erről. Megbeszéltük a változással kapcsolatos teendőket. A helyes döntést alátámasztandóan az összehasonlítás kedvéért több működési formát is szóba hoztunk.
Előnyök-hátrányok oldalról vizsgálva a Kft is felmerült mint lehetőség és a „blogistákkal” részben ( a vezetőségnek több ellenérve volt) megegyező indokok mentén azonnal el lett ez is vetve.

NEM AKARUNK KFT-vé alakulni! ( Ez a vezetőségi ülésen készült hangfelvételen 01:56:36 –tól hallható) Ennek ellenére ezt, néhány „társunk” tényként kezelve terjeszti a tóparton és a neten látható indulatokat keltve a vezetőség ellen.
Ez vajon milyen nemes egyesületi célt szolgál? Miért van az, hogy a tisztességet és jó szándékot ismét nem tudom a „névtelenkedők” véleményei mögött felfedezni?

A hétvégi vezetőségi ülésen az üggyel kapcsolatban elhangzott egy bocsánatkérés is az elnök felé. Miután, tagtársunk, megértve a félrevezetést, hogy alaptalanul tolvajozott. Ezt elismerte, mert olyan ember is van aki nyíltan vállalja a véleményét és azt nem szégyelli megváltoztatni a tények hatására.
Nem érzem veszélyben az egyesületet! Tessék olvasgatni a címben jelölt törvényt és szólni ha a vezetőség azt véletlenül megsértené!

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 127.


M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2012. február 26-án (vasárnap) de. 9.00 órára az abonyi Közösségi Házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun. Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T

 

NAPIREND:

1./ Vezetőség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról, zárszámadás, és a 2012. évi költségvetés előterjesztése.

      Előadó: Szabó Géza HE. Elnök

2./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

     Előadó: Pusztai Sándor biz. elnök.

3./ Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

(Rendhagyó) beszámoló a vezetőségi ülésről

A szokásoknak megfelelő rendben, időben, a páros hónap első vasárnapja délelőtt 9 órakor megtartottuk a vezetőségi ülést... Szintén hagyományosan, az utolsó pillanatban megérkeztem én is. A többiek a kitűnő időhöz méltó kiváló hangulatban készülődtek a várhatóan elhúzódó tanácskozásra. Az asztalnál kialakult az évek során egy szokásrend. Szabó Géza ül az asztalfőn a bekapcsolt számítógép előtt. Az én dolgom a hangfelvétel és az emlékeztető készítése... A kötelező formaságoknak megfelelően az elnök megnyitja a tanácskozást, én közben elkészítem a jelenlevők listáját... vendéget most sem kellett beírni.

A határozatképesség megállapítása után ismerteti a tervezett napirendet. Ezt időben megkaptuk előre, hogy tudjunk készülni. Az érintettek akik az adott reszort területéről kell, hogy számot adjanak hozták beszámolójukat. A napirend tervezett pontjain nem változtattunk… Szabó Géza volt az első napirend előadója, a közgyűlésre készülődve az előttünk álló feladatokhoz kell igazítani a vezetőségi tagok munkáját szabályzó leírást. Ezt a nagy tapasztalattal bíró Gyigor József tiszteletbeli elnökkel együtt készítették elő. A tervezet szerint alapszabályt is kell módosítani.

Pontosítottuk az elnök feladatkörét, kompetenciáit, jogkörét. Változást a javaslatban egyet fogadtunk el, az eddigi 50.000-ről 80.000-re javasoljuk emelni az összeghatárt amiről önállóan dönthet. A jobb munkamegosztás érdekében, kettő alelnök segíti a jövőben az elnök közvetlen munkáját, az egyik teljes jogú helyettes aláírási joggal. A másik a szervező irányító feladatokat látná el különösen a közösségi munka területén. Változna a versenyfelelős feladatköre is hozzá kerülne a környezetvédelem is. Összevonások azért kellenek, mert a vezetőség létszáma nem bővülne...

A titkári munka átalakul és olyan szóvivő, kommunikációs feladatokkal egészülne ki a szervező munka... most abbahagyom az írást. Vasárnap este 20:22 a lányom jelentkezett a messenger-en :-) ... holnap folytatom... ráadásul a derekam is fáj. Hozzáfogtam a helyem átalakításához a régen tervezett új horgászállás helyén a betontömbökből kirakott partvédelem mozgatása megviselt... ma csak egy keszegecskét zsákmányoltam :-( ...

Folytatva: arra gondoltam napirendi pontonként haladunk ez volt az első. Ehhez kapcsolódó kérdéseket-véleményket várok ide. Honlap: néhány változásra gondolok amit egyetértés esetén bevezethetnénk, bízva „mate” Úr végtelen ügyességében...

Közgyűlés....

Nekem nagyon tetszett!... A sokféle hozzászólás, vélemény. Itt most mindenki mondhatta ami a szívét nyomja. Ezt a fórumot pontosan erre találták ki. Itt nincsenek tabuk, ha valaki tévesen félreért valamit azonnal választ kap.

A megszólítottnak is van módja a saját álláspontját elmondani. Vegyük észre, ezek olyan értékek amik társadalmi szinten nem egészen így működnek. A közgyűlés a jószándékú vélemények fóruma és nem a tópart. Ott az a dolgunk, hogy zavartalanul jól érezzük magunkat. Ezt mindekinek tiszteletben kell tartani. Évközbeni véleményekre ott a rendszeres vezetőségi ülés. Szívesen megtárgyalunk minden kérdést, különösen akkor, ha az időben a vezetőség tudtára jut. Ezért kérem, minden ilyen kérdést, igényt előre jelezni. A vezetőség ülésterv szerint végzi munkáját. Itt a terven van a hangsúly, üléseink nem pillanatnyi ötletbörzék. Főleg nem indulatok vezetnek bennünket. Ez itt a közgyűlésen is kiderült a legvadabb támadások is leperegtek az elnökről, mert nincs neki miért aggódni. A vezetőség hosszú viták után is általában megegyezésre jutva hozza döntéseit, amiért nyugodtan lehet vállalni a felelőséget. Időnként nehéz jó döntést hozni, de a tagság ezzel bízott meg bennünket. A közgyűlések gyakran egyhangú szavazatai is azt jelzik a tagok értékelik a vezetőség igyekezetét és támogatnak bennünket. Köszönöm!

Felhívás rendes közgyűlésre

Horgásztársak!
 
A 2011. évi rendes közgyűlés
2011. február 20-án 9.00 órakor lesz, az Abonyi Közösségi Házban.
Cím: Abony Jókai u. a DREHER SÖRÖZŐ melletti kapun bemenni. Parkolni a Kossuth téren lévő parkolókban, korlátozott számban az udvari parkolóban lehet.

 

További részletek a februári tájékoztatóban találhatók.
 
Szabó Géza HE.Elnök

Egyesületi ülés

Tisztelt Horgásztársak !
 

Horgász Egyesületünk vezetősége 2009. október 04-én rendes ülést tartott. A gazdasági helyzetet megvizsgálva a következőket állapította meg.

Taglétszámunk a tervezettnél kevesebb lett. Felnőtt tag 333 fő, (400 helyett), ifjúsági 19 fő (50 helyett), gyermek 92 fő (150 helyett).

Ezeknek megfelelően a területi engedélyekből és a tagdíjból 2.440.000.-Ft bevétel kiesésünk származott. Ez több mint 40 mázsa ponty ára. Pontosan ez hiányzik az idei telepítésekből. Ebben az évben telepítettünk 120 mázsa háromnyaras, és 20 mázsa kétnyaras pontyot. A hiányzó 40 mázsával értük volna el a tervezett mennyiséget. Napijegy bevételünk eddig 623.414.-Ft, ez is kevesebb a tervezettnél. Tájékoztatjuk a tagságot, hogy ebben az évben is pályáztunk fenntartási költségre az NCA-nál. A pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították. Ezután kérelmet adtunk be azzal, hogy az eddigi pályázati pénzekkel pontosan és időben elszámoltunk és egyesületünknek nagyon nagy szüksége lenne arra a kevés pénzre is.

Oldalak