A ponty horgászata

A következő cikket Thomas barátom küldte.
Akár még külön részt is nyitnék neki,
ha lenne folytatása...

Az alábbiakban az abonyi horgásztó legjellemzőbb haláról, a pontyról, általam gyűjtött információkat teszem közzé, azonban ez nem teljes, hiszen hiányoznak belőle az itt sikerrel alkalmazható módszerek, csalik leírásai. Nem szerepelnek azok a bevált napszakok sem, amelyek a legjobb kapási időknek mondhatók, ezért ( hogy előbb-utóbb engem is elérjen Fortuna keze) ide várom tapasztalt, az abonyi tavat ("Bágert) jól ismerő horgászok hozzászólásait! A ponty tényleges jelenlétére valamely vízszakaszon - a horgászok szerencséjére -, különféle jelekből következtethetünk. Ilyen pl. a "túrás", vagyis az a jelenség, amikor a ponty álcák után kutatva feltúrja a fenékiszapot, s a túrás nyomán apró buborékok törnek a víz felszínére. Ne tévesszük össze ezeket a rothadás miatt keletkező gázfeltörésekkel! Míg az utóbbiak egy helyről fakadnak fel, a pontytúrást - a ponty lassú vonulásának megfelelően - a buborékok lassú helyváltozása jelzi.

Egy másik, feltűnőbb jel a "pontyugrás". A pontynak sajátságos tulajdonsága, hogy gyors nekilendüléssel a víz színe felé törve, "kipenderül", valósággal kiugrik a vízből, és jellegzetes hangot adó nagy loccsanással pottyan vissza. Ha valahol a nádszélen, a hínárosban vagy a nyílt vízen pontyugrást látunk, ott biztosan ráakadunk a pontycsapatra. A ponty ugyanis mindig csapatosan vándorol! A csapat néha csak 4-6 egyedből áll, de gyakran több tucat is összeverődik, s lassú vándorlással keresi fel a jó táplálkozóhelyeket. A legjobb helyeken hosszan elidőznek. Ha megismerünk a vízen néhány olyan helyet, ahol gyakori a pontyugrás, érdemes ezeket a helyeket számon tartani és olyankor is felkeresni, amikor nem látunk ugrást.

Szélcsendes időben a nádmozgás is feltűnően jelzi a pontycsapat tartózkodási helyét, vonulását. Szeles időben már csak némi gyakorlattal lehet a ponty által előidézett nádmozgást észrevenni. Nem a nád magasan víz fölé nyúló levélzetét, bugáját kell figyelni, hiszen azt már a kís szél is erősen ide-oda lengeti. A nád vízből kinyúló vékony szárának tövét figyeljük, amely a szél hatására alig mozog, annál határozottabban odébb mozdul, kileng, ha ponty jár a nádasban.