Horgászrend

A horgászrend letölthető illetve megtekinthető pdf formátumban ide kattintva!

AZ ABONYI 502. SZ. HORGÁSZ EGYESÜLET
HELYI HORGÁSZRENDJE

Érvényes 2023. január 1-jétől. (egységes szerkezetben)

 Ez a helyi horgászrend csak az országostól eltérő szabályokat tartalmazza!

 1. Belépés a tó területére:

2015 január 1-től a tó területére horgászat céljából csak az egyesületi tanyánál lehet belépni, ahol az egyesületi tagoknak KÖTELEZŐ befelé a chip használatával a sorompó felnyitása - majd lezárása, akkor is ha gyalogosan, vagy kerékpárral, motorkerékpárral érkeznek a tó területére! Ugyanígy távozáskor is KÖTELEZŐ a sorompó felnyitása - lecsukása! Egy nyitás-zárás esetén csak egy jármű haladhat át.

Tájékoztató kamerarendszer működéséről.
Az Abonyi H.E. Tulajdonában és kezelésében lévő területeken elektronikus megfigyelőrendszer működik, ami által személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A tavak területére történő belépéssel, ahol azt figyelmeztető tábla jelzi, a belépő személyek a belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön.

Napijegyes horgász: köteles a gépjárművét a horgásztanyánál lévő parkolóban hagyni! A parkolóból csak a tanya mellett lévő kis bejáraton keresztül gyalogosan tudja megközelíteni a horgásztavakat. A HÁRY Dohányboltban korlátozott számban lehetőség van 5000 Ft kaució ellenében Chip váltására, mellyel a bojlis napijegyet váltó horgász is behajthat gépjárművel a tavak területére.  

    2.  Horgászidő:

Január 01. és december 31. között a raktár falán kiírt időpontban lehet horgászni. (órától-óráig) a napijegyes horgászoknak (kivéve a bojlis napijegyes horgászt.) November hónapban éjszaka csónakból horgászni TILOS.
Minden év december 1-jétől február 28-ig az éjszakai horgászat napijeggyel TILOS, tagjaink 23 óráig horgászhatnak.

 1. Felszerelés:

- Felnőtt horgász 2 db botot és botonként 2 szem horgot használhat.
-
Ifjúsági horgász 1 db botot használhat 2 szem horoggal.
-
Gyermek horgász egy úszós készséggel 1 horoggal horgászhat.

- Mérleg használata kötelező, a fogási naplóban a túlzott súlyeltérés szankciót von maga után!

-Tavainkon  halállományunk védelme érdekében a pontymatrac használata Kötelező!     
(Minimum matrac méret 80x30cm)

- A tavakon az etetőhajó használata megengedett. (Etetés és radarozás céljából)

-Csak a ragadozó hal horgászatánál engedélyezett a hármas horog az Abonyi H.E. vízein.

-A vágóhorog használata tilos.

 -A behúzós, behordós horgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata TILOS!, kivéve a harcsás stupekes behúzó bot. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével juttatja el a horgászhelyre.

- Szonár (halradar) használata a horgászat során engedélyezett az országos előírások szerint (használata tilos november 1 és március 15 között)

Egyidejűleg csak a megengedett KETTŐ horgászfelszerelés lehet kinyitott, összeszerelt állapotban horgászat közben a tavak partján. Kivétel: etetőbot, behúzó bot. Ifi horgászok esetében a 3. bot tilalma a 2. bot tilalmára vonatkozik.

 1. Fogási lehetőségek:

- Felnőtt helyi horgász Napi 2, heti 3 db és évi 35 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból napi 2-2 (heti 4 db), de összesen legfeljebb napi 5 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból, harcsából évi 10 - 10 db; de évente max összesen 15 db. Évente max 50 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. Tavainkon az amúr méretkorlátozás alá esik! 5 kg feletti ponty és 7 kg feletti amúr nem vihető el! A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS! Egyéb halból napi 3 kg, heti 6 kg és éves 20 kg fogható, kivéve a busa. 10 cm-nél kisebb csalihalból legfeljebb napi 15 db-ot.

- Ifjúságiak területi engedélye: Napi 1 db , heti 2 db és évi 18 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból napi 1-1 (heti 2 db), de összesen legfeljebb napi 3 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból, harcsából évi 5 -5 db de évente max összesen 8 db. Évente max 25 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. Tavainkon az amúr méretkorlátozás alá esik! 5 kg feletti ponty és 7 kg feletti amúr nem vihető el! A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS! Egyéb halból napi 1,5 kg, heti 3 kg és éves 10 kg fogható, kivéve a busa. 10 cm-nél kisebb csalihalból legfeljebb napi 15 db-ot.

- Gyermekhorgász: nemes halat nem foghat, egyéb halból napi 2 kg-ot foghat úgy, hogy a 10 cm-nél kisebb halak száma nem haladhatja meg a 15 db-ot. Az éves össz fogható mennyiség 10 kg.

A tavak területén bármilyen fajta hal, bármilyen mennyiségben bárkinek történő átadása szigorúan TILOS!
A halakat a kifogás helyén kell visszaengedni, másik tóba átrakni TILOS!

 1. Tilalmi idő alatt a szoktató etetés TILOS!!

 2. Napijegyes horgász:

2016. január. 01-jétől nincs lehetőség éjszakai horgászatra napijegyes horgászoknak kivéve a „bojlis” napijegyet váltókat. Napijegyes horgász csónakból nem horgászhat.
A fogási naplóba történt bejegyzés mellett a felhasznált napijegyet a horgászat befejeztével a raktár ajtaján elhelyezett dobozba kérjük bedobni.

2023. január 01-jétől nincs lehetőség halelvivős napijegy váltására.

- Felnőtt Sport célú napijegyes horgászjegy  

- Ifjúsági sport célú napijegyes horgászjegy

-Sport napijeggyel hal nem vihető el!

Az abonyi HE-nél az amúr méretkorlátozás alá eső halnak számít!

Teszthorgász Tiszteletjegy:

Kizárólag az Abonyi H.E. elnöke, alelnöke, valamint halőr felelőse adhatja ki! Az Abonyi H.E. vizeire csak állami jeggyel, horgászkártyával és személyi igazolvánnyal együtt érvényes! 2 bottal, botonként 2-2 horoggal történő horgászatra jogosít. A helyi horgászrend betartása kötelező! A kifogott halakat köteles a  jegy birtokosa KIVÉTEL NÉLKÜL kíméletesen visszaengedni! Ha fényképezéshez vagy film készítéséhez a kifogott halat vagy halakat tárolni szükséges, arról  ELŐRE KÖTELES tájékoztatni a tiszteletjegy kiadóját!

 1. A fogási napló:

A fogási naplóba történő bejegyzéskor az Abonyi HE. megjelölést, valamint a 13-147-1-5 víztérkódot kell alkalmazni. A méretkorlátozás alá eső megtartani kívánt halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, még az újradobás előtt. Az egyéb halak mennyiségét  kötelezően be kell írni a horgászhely elhagyása előtt, független attól, hogy más helyen tovább folytatja a horgászatot.

 1. A tavak partja:

A tavak partja felosztást nyert egyenlő 10 folyóméteres szakaszokra.
A horgászok területük, (a partszakasz, a hozzátartozó terület, árok, út, fák, nád) karbantartásáról gondoskodni kötelesek.
Az egyesület más tagjai, napijegyes horgászok, vendéghorgászok a kiosztott partszakaszokat a kijelölt használó távollétében igénybe vehetik, - annak megérkezésekor a területet kötelesek átadni.
Ezután, ha más szabad partszakasz nincs – a két terület, találkozási helyén folytathatják a horgászást.
A ki nem osztott horgászállásokat, illetve horgászhelyeket érkezési sorrendben lehet igénybe venni.

A horgászkéségtől 25 méternél messzebb eltávolodni csak akkor engedélyezett, ha a horgászkésséget a vízből a horgász kiveszi.

 1. Csónakhasználat:

A horgászat szabályai és a Hajózási Szabályzat előírásai szerint megengedett.
Csónakosok a tavakon egységesen 60 m-re, vagy ennél nagyobb távolságra köthetnek ki horgászás céljából.
A partról horgászókat a csónakosok nem zavarhatják.
A csónakázás nem megengedett. Csónakból horgászni november elejétől február végéig csak a nappali időszakban engedélyezett (tároló falán kiírtak szerint), de a szerelék és hal mentése engedélyezett.

 1. A tavakon a szoktató etetés engedélyezett. A vezetőség év közben ezt betilthatja, ha a körülmények indokolják (pl víz hőfoka, stb…)
 2. A horgászvízben fürödni, kutyát fürdetni, szörfözni, vitorlázni, gépkocsit mosni tilos!

Kutyát a tavak területére behozni tilos!!! (mérettől függetlenül).
Kivétel a szolgálati és a vakvezető kutya.
Télen a tavak jegén tartózkodni tilos, kivéve a levegőztető lék vágásakor.

 1. Járművek

A horgász járművét (motorkerékpár, kismotor, kerékpár kivételével) csak az arra kijelölt parkolóban, vagy közúton tarthatja, a mindenkori vízszinttől minimum 20 méterre.

 1. Szemetelés

Szemetet mindenki köteles magával vinni! Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg! Aki ezt megszegi annak a területi engedélye bevonásra kerül!

Az Egyesület használati területén bármilyen vegyszer, veszélyes hulladék, káros anyag használata, behozatala, tárolása SZIGORÚAN TILOS. A vezetőség tudtával, beleegyezésével történő vízkezelések ebbe NEM tartoznak bele. (pl. meszezés).

 1. Gátak

A gátakra (kivéve az I-es és II-es tó közötti nagy gátat) gépkocsival és motorkerékpárral behajtani TILOS! Kérjük, hogy a fentieket maradéktalanul tartsák be!

 1. Kíméleti terület

A 2-es tó napijegyes partszakasza után közvetlenül kezdődik és a 2-3-as tó megmaradt gátjával ér véget. Határait táblák jelzik. A partvonaltól számított 20 méteres sávon belül található. A  20 méteres távot kettő darab dőlőbója jelöli. Ha még nincsenek a bóják kihelyezve, akkor a képzeletbeli  távolságot kell betartani! Ehhez segítséget nyújt a gát részen elhelyezett tábla, amely egyben a 20 métert is jelöli. Ezen belül horgászni és csónakkal tartózkodni TILOS! A Vezetőség engedélye szükséges bármilyen ott folytatott tevékenységhez! A kihelyezett bójákhoz hozzányúlni TILOS! A partvonalon tartózkodni és a növényzetet ritkítani, alakítani kizárólag a Vezetőség engedélyével lehet!

-Az Egyesületi vizeinken a bójával kijelölt kiméleti területeken belül horgászni TILOS!

16. Halvédelmi szabályzat

1. Minden horgásznak kiemelt figyelmet kell fordítania a megfogott halak épségének megőrzésére, melyeket a halőrök folyamatosan ellenőriznek, és a nem megfelelő bánásmód észrevételekor a horgászt távozásra szólíthatják fel és fegyelmi eljárást kezdeményezhetnek! 

2. A kifogott megtartani nem kívánt méretkorlátozás alá eső halat (5kg feletti ponty 7kg feletti amur) a mérlegelést, fertőtlenítést (fényképezés) követően azonnal vissza kell helyezni azon a horgászhelyen ahol a hal megfogásra került. A halak mielőbbi visszahelyezése érdekében a szákolást követően 5-7 perc áll rendelkezésre a horogszabadításra, a hal sebfertőtlenítésére fényképezésére. Ezt az időtartamot szúrópróbaszerűen ellenőrizzük és a szabály esetleges megsértése esetén szankcionálhatjuk. A 10 kg feletti példányok szákolás utáni vízből történő kiemeléséhez a mérőzsákok/Pontyzsákok használata ajánlott.

3. A halak fényképezése kizárólag guggoló testhelyzetben a halat a pontymatrac/bölcső felett tartva végzendő! 

4. TILOS a halak álló testhelyzetben való fényképezése!! 

5. A fotózásánál csak a halat megfogó horgász veheti kézbe a pontyot vagy amurt, a kézből kézbe adás nem megengedett.  

6. Fotózásnál feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a kopoltyúba még véletlenül se nyúljunk, hiszen ez a hal pusztulásához is vezethez.

7. A halak mérlegelése kizárólag a pontymatrac, bölcső fölött engedélyezett erre alkalmas mérőzsákban/matracban. A halak partról való visszahelyezése kizárólag pontymatracról vagy mérőzsákból kíméletesen engedélyezett. Mérlegelés során a mérleget a halba akasztani szigorúan TILOS! 

8. A procedúra során a halat és a matracot/bölcsőt kérjük folyamatosan nedvesen tartani, főleg a nyári meleg napokon!

Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése, esetleges csonkítása!

9. Csónakból való horgászat esetén a kifogott halat a csónakban vizes matracon kell mérlegelni és fényképezni!

10. Csónakos fárasztás esetén a halat partra hozni kizárólag a csónak mellett, lassú tempóban lehetséges merítőhálóban, vagy úszó mérlegelőben.

11. A tavakban található vízalatti fák, bokrok, akadók miatt a halállomány védelme érdekében a fonott zsinór (kivéve ragadozó hal horgászata, etetésre használt spomb bot), leadcore, használata TILOS! Kivétel a horogelőke/dobó előke (max.10m). 

12. Kötelező a sűrű szövésű merítőháló használata! Nagy lyukméretű, durva anyagból készült merítőháló használata TILOS!

13. A vízminőség megóvása érdekében bármilyen jellegű kutyatáp, és a száraz magvak használata TILOS! Magvak használata kizárólag főtt és erjesztett formában engedélyezett!  A magvaknak kézzel szétnyomhatóknak kell lennie! (Kivéve tigrismogyoró)

Bármilyen szabálysértés észlelése esetén a horgász haladéktalanul köteles a halőrt vagy a vezetőséget értesíteni.
Abony, 2023.01.01.
 
Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége