Horgászrend

A horgászrend letölthető illetve megtekinthető pdf formátumban ide kattintva!

AZ ABONYI 502. SZ. HORGÁSZ EGYESÜLET
HELYI HORGÁSZRENDJE

Érvényes 2018. január 1-jétől. (egységes szerkezetben)

 Ez a helyi horgászrend csak az országostól eltérő szabályokat tartalmazza!

 1. Belépés a tó területére:

2015 január 1-től a tó területére horgászat céljából csak az egyesületi tanyánál lehet belépni, ahol az egyesületi tagoknak KÖTELEZŐ befelé a chip használatával a sorompó felnyitása - majd lezárása, akkor is ha gyalogosan, vagy kerékpárral, motorkerékpárral érkeznek a tó területére! Ugyanígy távozáskor is KÖTELEZŐ a sorompó felnyitása - lecsukása!

Napijegyes horgász: köteles a gépjárművét a horgásztanyánál lévő parkolóban hagyni! A parkolóból csak a tanya mellett lévő kis bejáraton keresztül gyalogosan tudja megközelíteni a horgásztavakat. A HÁRY Dohányboltban korlátozott számban lehetőség van 5000 Ft kaució ellenében Chip váltására, mellyel a napijegyes horgász is gépjárművel behajthat a tavak területére. December 1-től Március 1-ig a sorompó melletti kapu zárva van, ezért a napijegyhez minden esetben szükség lesz a beléptető chip bérlésére is!

 1. Horgászidő:

Január 01. és december 31. között a raktár falán kiírt időpontban lehet horgászni. (órától-óráig) a napijegyes horgászoknak (kivéve a bojlis napijegyes horgászt.) November hónapban éjszaka csónakból horgászni TILOS. Minden év december 1-jétől február 28-ig az éjszakai horgászat mindenki (napi és nem napi jegyes) számára TILOS.

 

 1. Felszerelés:

- Felnőtt horgász 2 db botot és botonként 2 szem horgot használhat.
-
Ifjúsági horgász 1 db botot használhat 2 szem horoggal.
-
Gyermek horgász egy úszós készséggel 1 horoggal horgászhat.

- Mérleg használata kötelező, a fogási naplóban a túlzott súlyeltérés szankciót von maga után!

Tavainkon  halállományunk védelme érdekében a pontymatrac használata Kötelező!     

(Minimum matrac méret 80x30cm)

- A tavakon az etetőhajó használata megengedett.

 -  A behúzós, behordós horgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata TILOS!, kivéve a harcsás stupekes behúzó bot. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével juttatja el a horgászhelyre.

- Szonár (halradar) használata a horgászat során engedélyezett az országos előírások szerint (használata tilos november 1 és március 15 között)

Egyidejűleg csak a megengedett KETTŐ horgászfelszerelés lehet kinyitott, összeszerelt állapotban horgászat közben a tavak partján. Kivétel: etetőbot, behúzó bot. Ifi horgászok esetében a 3. bot tilalma a 2. bot tilalmára vonatkozik.

 1. Fogási lehetőségek:

- Felnőtt helyi horgász Napi 2, heti 3 db és évi 35 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból napi 2-2 (heti 4 db), de összesen legfeljebb napi 5 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból, harcsából évi 10 - 10 db; de évente max összesen 15 db. Évente max 100 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. Tavainkon az amúr méretkorlátozás alá esik! 5 kg feletti ponty és 7 kg feletti amúr nem vihető el! A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS! Egyéb halból napi 3 kg, heti 6 kg és éves 20 kg fogható, kivéve a busa. 10 cm-nél kisebb csalihalból legfeljebb napi 15 db-ot.

- Ifjúságiak területi engedélye: Napi 1 db , heti 2 db és évi 18 db ponty. Más méretkorlátozás alá eső halfajokból napi 1-1 (heti 2 db), de összesen legfeljebb napi 3 db méretkorlátozás alá eső hal, amúrból, csukából, süllőből, balinból, harcsából évi 5 -5 db de évente max összesen 8 db. Évente max 50 kg hal fogható a méretkorlátozás alá eső fajokból, mely összsúlyba a harcsa nem számít bele. Tavainkon az amúr méretkorlátozás alá esik! 5 kg feletti ponty és 7 kg feletti amúr nem vihető el! A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS! Egyéb halból napi 1,5 kg, heti 3 kg és éves 10 kg fogható, kivéve a busa. 10 cm-nél kisebb csalihalból legfeljebb napi 15 db-ot.

- Gyermekhorgász: nemes halat nem foghat, egyéb halból napi 2 kg-ot foghat úgy, hogy a 10 cm-nél kisebb halak száma nem haladhatja meg a 15 db-ot. Az éves össz fogható mennyiség 10 kg.

-
II. területi engedély kiadását az Egyesület külön szabályzatban szabályozza le.

A tavak területék bármilyen fajta hal, bármilyen mennyiségben bárkinek történő átadása szigorúan TILOS!

 1. Tilalmi idő alatt a szoktató etetés TILOS!!

 2. Napijegyes horgász:

2016. január. 01-jétől nincs lehetőség éjszakai horgászatra napijegyes horgászoknak kivéve a „bojlis” napijegyet váltókat.
A fogási naplóba történt bejegyzés mellett köteles a kifogott halmennyiséget egy papírra felírva a horgászat befejeztével a raktár ajtaján elhelyezett dobozba dobni.

Pontyból 5 kg-nál és amúrból 7 kg-nál nagyobb méretű nem tartható meg!!

- Felnőtt napijegyes horgász egy nap alatt max. 2db, összesen 4 kg pontyot vagy amúrt (együttesen), egyéb méretkorlátozás alá eső halfajtából összesen napi 1 db-ot, de max 2 kg-ot, egyéb halból 2 kg-ot foghat ki. A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS!

- Ifjúsági napijegyes horgász egy nap alatt 1 db összesen 2 kg pontyot vagy amúrt, egyéb méretkorlátozás alá eső halfajból összesen napi 1db-ot. de max. 1 kg-ot, egyéb halból 1 kg-ot foghat ki. A koi ponty (színes ponty) elvitele TILOS!

Az abonyi HE-nél az amúr méretkorlátozás alá eső halnak számít!

Teszthorgász Tiszteletjegy:

Kizárólag az Abonyi H.E. elnöke, alelnöke, valamint halőr felelőse adhatja ki! (nevek, tel.számok..) Az Abonyi H.E. vizeire csak állami jeggyel, horgászigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal együtt érvényes! 2 bottal, botonként 2-2 horoggal történő horgászatra jogosít. A helyi horgászrend betartása kötelező! A kifogott halakat köteles a  jegy birtokosa KIVÉTEL NÉLKÜL kíméletesen visszaengedni! Ha fényképezéshez vagy film készítéséhez a kifogott halat vagy halakat tárolni szükséges, arról  ELŐRE KÖTELES tájékoztatni a tiszteletjegy kiadóját!

 1. A fogási napló:

A fogási naplóba történő bejegyzéskor az Abonyi HE. megjelölést, valamint a 13-147-15 víztérkódot kell alkalmazni. A méretkorlátozás alá eső megtartani kívánt halat azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az egyéb halak mennyiségét  kötelezően be kell írni a horgászhely elhagyása előtt, független attól, hogy más helyen tovább folytatja a horgászatot.

 1. A tavak partja:

A tavak partja felosztást nyert egyenlő 10 folyóméteres szakaszokra.
A horgászok területük, (a partszakasz, a hozzátartozó terület, árok, út, fák, nád) karbantartásáról gondoskodni kötelesek.
Az egyesület más tagjai, napijegyes horgászok, vendéghorgászok a kiosztott partszakaszokat a kijelölt használó távollétében igénybe vehetik, - annak megérkezésekor a területet kötelesek átadni.
Ezután, ha más szabad partszakasz nincs – a két terület, találkozási helyén folytathatják a horgászást.
A ki nem osztott horgászállásokat, illetve horgászhelyeket érkezési sorrendben lehet igénybe venni.

 1. Csónakhasználat:

A horgászat szabályai és a Hajózási Szabályzat előírásai szerint megengedett.
Csónakosok a tavakon egységesen 60 m-re, vagy ennél nagyobb távolságra köthetnek ki horgászás céljából.
A partról horgászókat a csónakosok nem zavarhatják.
A csónakázás nem megengedett.
Napijegyes horgász csónakból nem horgászhat, kivéve ha stégnek használja!

 1. A tavakon a szoktató etetés engedélyezett. A vezetőség év közben ezt betilthatja, ha a körülmények indokolják (pl víz hőfoka, stb…)
 2. A horgászvízben fürödni, kutyát fürdetni, szörfözni, vitorlázni, gépkocsit mosni tilos!

Kutyát a tavak területére behozni tilos!!! (mérettől függetlenül).
Kivétel a szolgálati és a vakvezető kutya.
Télen a tavak jegén tartózkodni tilos, kivéve a levegőztető lék vágásakor.

 1. Járművek

A horgász járművét (motorkerékpár, kismotor, kerékpár kivételével) csak az arra kijelölt parkolóban, vagy közúton tarthatja, a mindenkori vízszinttől minimum 20 méterre.

 1. Szemetelés

Szemetet mindenki köteles magával vinni! Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg! Aki ezt megszegi annak a területi engedélye bevonásra kerül!

Az Egyesület használati területén bármilyen vegyszer, veszélyes hulladék, káros anyag használata, behozatala, tárolása SZIGORÚAN TILOS. A vezetőség tudtával, beleegyezésével történő vízkezelések ebbe NEM tartoznak bele. (pl. meszezés).

 1. Gátak

A gátakra (kivéve az I-es és II-es tó közötti nagy gátat) gépkocsival és motorkerékpárral behajtani TILOS! Kérjük, hogy a fentieket maradéktalanul tartsák be!

 1. Kíméleti terület

A 2-es tó csónakkikötője után közvetlenül kezdődik és a 2-3-as tó megmaradt gátjával ér véget. Határait táblák jelzik. A partvonaltól számított 20 méteres sávon belül található. A  20 méteres távot kettő darab dőlőbója jelöli. Ha még nincsenek a bóják kihelyezve, akkor a képzeletbeli  távolságot kell betartani! Ehhez segítséget nyújt a gát részen elhelyezett tábla, amely egyben a 20 métert is jelöli. Ezen belül horgászni és csónakkal tartózkodni TILOS! A Vezetőség engedélye szükséges bármilyen ott folytatott tevékenységhez! A kihelyezett bójákhoz hozzányúlni TILOS! A partvonalon tartózkodni és a növényzetet ritkítani, alakítani kizárólag a Vezetőség engedélyével lehet!

Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége