Építési és partrendezési szabályzat 2016

Építési és partrendezési szabályzat 2016. 04.

 

1. A stég és a hozzá tartozó építmények.

Az építendő stég szerkezete (lábak, keretek) a stabilitás és időtállóság miatt csak fémből készülhet. A stég keretének a lábakon állíthatónak kell lennie. A végleges magasság beállítása után a víz felé még legalább 50 cm, felfelé legalább 50 cm állítási lehetőséggel. Az építmény borítása lehet fa, fém, műanyag, gumi. Feltétlenül csúszásmentes legyen! A felhasznált anyagok vastagságának meg kell felelnie a biztonságos balesetmentes horgászat lehetőségének. A stég platójának nagysága maximum 3X3méter lehet. A stégen semmiféle beálló, árnyékoló építése nem engedélyezett! A szabad bejárást akadályozni nem lehet. Az építménynek a környezettől nem elütő színűnek kell lennie. Fekete, sötétzöld és sötétbarna engedélyezett. A partvonaltól maximum 50 cm-re szabad a stégnek állnia. A bejáróra természetesen ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a stég esetében, kivéve méretezés tekintetében. Ennek maximum 80 cm lehet a szélessége, valamint az egyik tetszőleges oldalára kapaszkodó korlát felszerelhető a stabilitási feltételek körültekintő betartásával. A partszakasz tulajdonosa köteles az időszerű karbantartási munkákat, valamint a változó vízszinthez megfelelő beállításokat az építményen elvégezni! Ezeknek elmulasztásából eredő balesetekért kizárólag annak tulajdonosa felel! A stég tetszőleges partra merőleges oldalához kapcsolódó fém lépcső építése engedélyezett,50 cm szélességben, megadott színben. Korlát a lépcső mellett engedélyezett. A növényzet levágása az építmény előtt, és az alatt egész szezonban kötelező!

2. A partvédelem. Partszakaszok növényzetének rendbetétele.

 A partszakasz használója a parton bárminemű átalakítást, fejlesztést, építést kizárólag a vezetőség engedélyével tehet! Az új partszakaszt nyert horgásznak kötelessége a megfelelő átalakításokat elvégezni a területen! Törekedni kell a partvonal lehető legkisebb mértékű átalakítására. Partvédelemre és töltésre nem használható fel építési törmelék, hulladék, pala, beton. A part vonalában történő átalakítás (magas partok) kizárólag rézsűzés engedélyezett a vezetőség engedélyével és felügyeletével. Egyéb mesterséges hullámtörők építése, betöltés, támfalak építése tilos! A part rendezésekor a kitermelt anyagot (kő, föld stb.) a vízbe beleszórni, lapátolni, önteni tilos! Ha a partszakaszon nincs szükség ilyen munkálatokra úgy a víz megközelítése érdekében maximum 60 cm széles lépcső elkészítése engedélyezett, kizárólag az engedélyezett anyagokból, ami lehet: fém, fa, valamint járdalap, esetleg lépcsőelem, melyek könnyen el is távolíthatók. Térbeton nem alkalmazható! A kialakult növényzetet indokolatlanul irtani, ritkítani szigorúan tilos! Az év végén elszáradt nádat a partszakasz használója köteles időben levágni a partszakaszán a tűzgyújtási szabályok betartásával elégetni, vagy a lerakóhelyekre elszállítani. Ennek végső határideje Március 1. A tavak jegén égetni szigorúan tilos! Lábon álló nádat égetni csak indokolt esetben vezetőségi engedéllyel lehet! A fákat, bokrokat a partszakaszon a tulajdonos köteles folyamatosan gondozni. Elöregedett, elszáradt, kibokrosodott, vadhajtásos növényzet nem kívánatos, a növényzet a horgászatot nem akadályozhatja! Amennyiben a horgász visszaadja a használatában álló területet az egyesületnek, köteles visszaállítani a szabályoknak megfelelően a partszakaszát!     

Vezetőség.

A szabályzat letölthető PDF formátumban ide kattintva!