egyesületi ülés

Közgyűlés

M E G H Í V Ó Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2016. április 10-én (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun; parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az Egyesület Éves Rendes
K Ö Z G Y Ű L É S É T

N A P I R E N D:

  1. Vezetőség beszámolója a 2015. években végzett munkájáról, Zárszámadás és a 2016. évi költségvetés előterjesztése Ea: Molnár Károly elnök
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról. Ea: Kincses Attila bizottság elnöke
  3. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról. Ea: Lipák István bizottság elnöke
  4. Együttes vita 1-3 pontok felett. (hozzászólások)
  5. Válaszadás.
  6. Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2015. évi zárszámadás és a 2016. évi költségvetési javaslatról.
  7. Vezetőségi tagok választása, tagcsere (Fegyelmi bizottsági elnök, Vezetőségi tag és póttag cseréje) és szavazás
  8. Egyebek

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze változatlan napirendi ponttal 9.30 percre és az már határozatképes lesz, létszámtól függetlenül. Közgyűlésen a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást május 31-ig lehet leadni.

2016. március 26.
Vezetőség

Abonyi Horgász Egyesület 2015. évi zárszámadása és 2016. évi költségvetése ide kattintva érhető el!

REndkívüli Közgyűlés

M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2015. November 7-én (szombat) de. 09 órára (Gyulai Miklós Általános Iskola aulája), hívja össze az Egyesület Rendkívüli
K Ö Z G Y Ű L É S É T

N A P I R E N D:
1. Alapszabály módosítás és szavazás
Ea: Molnár Károly elnök

2. Egyebek

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze 9.30 percre. A Közgyűlésen az összes tag 50% +1 fő megjelenése szükséges, hiszen az Alapszabály módosítását csak ez esetben lehet tárgyalni. Közgyűlésen a megjelenés kötelező!

A Közgyűlés határozatlansága esetében veszélybe kerül az Egyesület működése, a Bíróság törölheti a Civil Szervezetek köréből.

Abony, 2015. október 20.

Vezetőség

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 145.

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2015. március 8-án (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun; parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

1. Vezetőség beszámolója a 2014. években végzett munkájáról, 
Zárszámadás és a 2015. évi költségvetés előterjesztése
Ea: Molnár Károly elnök

2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évben végzett munkáról.
Ea: Jász Zoltán bizottsági tag

3. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2014. évben végzett munkáról.
Ea: Lipák István bizottság elnöke

4. Együttes vita  1-3 pontok felett. (hozzászólások)

5. Válaszadás.

6. Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2014. évi zárszámadás és a 2015. évi költségvetési javaslatról.

7. Alapszabály módosítás és szavazás
Ea: Molnár Károly elnök

8. Vezetőségi tagok választása (FB elnök, Vezetőségi tag, FB és Fegyelmi bizottsági póttag) és szavazás

9. Egyebek   

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor még ugyanazon a napon új közgyűlést hívunk össze és az már határozatképes lesz, létszámtól függetlenül, kivéve az alapszabály 15.§.(6) a-f-ig tárgykörökben (ide tartozik a vezetőségi tagok választása és az Alapszabály módosítás). Közgyűlésen a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást május 31-ig lehet leadni.

Elfogadott tagfelvételi kérelmek!

Tisztelt Horgászok!

A Vezetőség 2015.02.14-i ülésén a következő jelentkezők tagfelvételi kérelmét fogadta el:
Tóth Béla, Kincses Attila, Varga Rudolf, Szabó Norbert, Matusinka István, Tomcsányi Sándor Pál, Moha Laci, Gyapjas László, Murvai Ferenc, Tóth Ágoston Tibor, Csáki Tibor, Csáki József, Retkes Tamás, Bevíz Attila, Angyal László, Szarvas Sándor, Mestyán István János.

Vezetőség

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 140.

M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2014. március 9-én (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun; parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

1.    Vezetőség beszámolója a 2013. években végzett munkájáról, 
Zárszámadás és a 2014. évi költségvetés előterjesztése
Ea: Molnár Károly elnök

2.    Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett munkáról.
Ea: Pusztai Sándor biz. elnök

3.    Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett munkáról.

4.    Együttes vita  1-3 pontok felett. (hozzászólások)

5.    Válaszadás.

6.    Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2013. évi zárszámadás és a 2014. évi költségvetési javaslatról.

7.   Egyebek

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 139.

M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége 2013. december 15-én (vasárnap) de 9.00 órára, az abonyi közösségi házba Abony Jókai u. bejárat a Dreher Söröző melletti kapun). Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet, hívja össze

az egyesület rendkívüli 

T A G G Y Ű L É S É T 

Az elnökség 9 tagjából 7 fő lemondott megbízatásáról 2013. december 31-el. 

N A P I R E N D:

Tisztújítás 

Az elnökség 2013. december 01-i ülésén taggyűlést előkészítő bizottságot hozott létre. Ez a bizottság fogja meghatározni a taggyűlés menetrendjét. 

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 138.

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK! 

Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége 2013. október 06-án rendes ülést tarott. 

1/ Beszámolók hangzottak el a reszortfelelősök részéről, az elmúlt két hónap munkájáról. Részletesen tárgyaltunk a halőri feladatokról, annak hatékonnyabbá tételéről. A CII./2013. halgazdálkodási törvénynek megfelelően a társadalmi halőröknek is vizsgát kell tenni a Halászati Felügyeletnél. Ezért kérjük azon horgásztársaink jelentkezését, akik vállalják a vizsga letételét. Az elnökség biztosítja a helyben történő vizsga megszervezését. A vizsgadíjat az egyesület kifzeti. 

2./ Beszámoló hangzott el az elnök részéről a MOHOSZ székházban tartott konferenciáról. Ezen szó volt a vízminőség, a hulladékgazdálkodás, horgász vizek halegészségügyéről, az új halgazdálkodási törvényből fakadó feladatokról, a halászai őrzést érintő jogszabály változásokból eredő teendőkről.
Beszámoló hangzott el a törvény végrehajtási utasítási 
tervezetében szereplő fajlagos tilalmi idők és méretkorlátozásokról.
Ezzel kapcsolatban a MOHOSZ módosítási javaslatot adott be a minisztérium felé. 

3./ Tárgyaltuk az új helyi horgászrendet. Itt figyelembe vettük a horgásztársak által javasoltakat is, és elfogadtuk a tervezetet, amit a tagság részére az interneten közzéteszünk, valamint az egyesületi irodánál is olvasható. 
Kérjük horgásztársainkat, hogy amennyiben lenne még javaslatuk ezzel kapcsolatban, akkor azt akár írásban, akár az egyesületi levelezési címén tegyék meg december 01-ig. A végleges horgászrend a decemberi elnökségi ülésen lesz elfogadva.

Lényeges változás: 2014. január 01-től visszaáll a régi beléptetési rendszer.

Ezentúl botonként 3-3 szem horog lehet. A fogási lehetőségek is változnak.

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 137.

NYÍLT RABLÓHALFOGÓ VERSENY
Az Abonyi Horgász Egyesület nyílt rablóhalfogó versenyt rendez az egyesület I-es számú horgásztaván:
  2013. augusztus 24-én /szombat/ 19 órától  2013. augusztus 25-én 07 óráig.
A verseny idején az I-es tavon csak a versenybe nevezettek horgászhatnak.
Nevezés: Az egyesületi horgász tanyánál 18-19-ig.
NEVEZÉSI DÍJ: egyesületi tagoknak 500.-Ft.
                     kívülállóknak: 500.-Ft. + napijegy, össz: 3.000.-Ft.

FELSZERELÉS: 2 db bot, 2-2 szem horoggal, tetszés szerint úszós vagy fenekező készséggel. Csali használata, tetszés szerint.
Pergetni tilos!!

MÉRLEGELÉS: a helyszínen a fogást követően azonnal. 

EREDMÉNY HIRDETÉS: 26-án 7.30-kor.

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 135.

M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége 2013. június 09-én (vasárnap) de. 09 órára, az Abonyi Közösségi házba (Abony Jókai u.
bejárat a DREHER Söröző melletti kapun. Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület 

r e n d k í v ü l i  K Ö Z G Y Ű L É S É T 

N A P I R E N D: 

 1./ Alapszabály és az SZMSZ módosítása. 

2./ A beléptető halőri szolgálat felfüggesztésének újra tárgyalása. 

Kérjük horgásztársainkat, hogy feltétlenül jelenjenek meg a rendkívüli közgyűlésen, mert ha nem tudjuk elfogadni az új alapszabályt és SZMSZ-t, akkor 2013. június 30-ig nem tudjuk benyújtani a törvényszéknek. Ebben az estben az ügyészség kezdeményezni fogja egyesületünk megszüntetését.

Kénytelenek vagyunk az eredetileg is a jogászunk által elkészített új szabályzatokat a közgyűlés elé terjeszteni. Az áprilisi közgyűlés választott egy eseti bizottsági elnököt, viszont nem választott hozzá tagokat. A megválasztott elnök a mai napig nem kereste meg sem az egyesület elnökét, sem a vezetőséget az esetleges javaslatok miatt.

2013. évi közgyűlésről ismertető

Tisztelt Horgásztársak! 

Az Abonyi Horgász Egyesület 2013. május 11-én „Török Károly emlékversenyt” rendez. A verseny 07 órától 12 óráig tart. Nevezési díj nincs. Halat elvihet az, akinek a heti darabszámába még belefér. A verseny győztese vángor serleget kap, emellé még egy kis kupát is, ami az övé marad. Minden versenyzőt vendégül látunk egy halászlére a verseny után. Kérem, hogy minél többen jelentkezzenek. Az elmúlt évben nagyon jó hangulatúra sikerült, szeretnénk, ha most még jobb lenne, jönnének hozzátartozók is, és így együtt családias környezetben töltenénk el azt a napot. 

HÍREK

 

Az Abonyi Horgász egyesület 2013. április 28-án közgyűlést tartott. A jelenlévők a meghirdetett napirendi pontok közül törölték az alapszabály és az SZMSZ módosítás megtárgyalását. Ezt egy későbbi rendkívüli közgyűlésen tárgyaljuk.
A közgyűlés úgy döntött, hogy 2013. évre a beléptető halőri szolgálatot felfüggeszti költség takarékosság miatt.
A közgyűlés megválasztotta az új tisztségviselőket 2013. és 2017 évre.
Az elnök: Szabó Géza, I. alelnök: Fehér Mihály, II. alelnök: Mucsi Ferenc,
titkár: Fehér Endre, Házi pénztáros: Vida László. További tagok: Györe László, Kis Imre, Heiling Attila, Pászti János. Póttag: Haraszti László. 

Oldalak