EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 139.

M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége 2013. december 15-én (vasárnap) de 9.00 órára, az abonyi közösségi házba Abony Jókai u. bejárat a Dreher Söröző melletti kapun). Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet, hívja össze

az egyesület rendkívüli 

T A G G Y Ű L É S É T 

Az elnökség 9 tagjából 7 fő lemondott megbízatásáról 2013. december 31-el. 

N A P I R E N D:

Tisztújítás 

Az elnökség 2013. december 01-i ülésén taggyűlést előkészítő bizottságot hozott létre. Ez a bizottság fogja meghatározni a taggyűlés menetrendjét. 

A 2014. évi engedélyek árai: 

Felnőtt férfi (70 év alatt)
Szövetségi tagdíj:                                                              1.800.-Ft.
Állami jegy:                                                                       2.000.-Ft.
Foghási napló:                                                                       100.-Ft.
Tagdíj:                                                                                8.000.-Ft.
Területi emgedély:                                                           25.100.-Ft.
Összesen:                                                                         37.000.-Ft.

70 év alatti nők: 36.100.-Ft-ot, 70 év feletti férfiak: 34.100.-Ft-ot, 70 év feletti nők: 34.100.-Ft-ot fizessenek be.

 

Ifjúsági horgászok:
Szövetségi tagdíj:                                                                   900.-Ft.
Fogási napló:                                                                          100.-Ft.
Tagdíj:                                                                                    4.000.-Ft
Területi engedély:                                                                 12.550.-Ft.
Összesen:                                                                              19.550.-Ft. 

Gyerek horgászok:
Területi engedély:                                                                       900.-Ft.
Fogási napló:                                                                               100.-Ft. 
Összesen:                                                                                  1.000.-Ft.

Kettős tagsággal rendelkező férfiak 3.900.-Ft-al, a nők 3.000.-Ft-al kevesebbet fizessenek be.

A befizetéseket egy összegben a mellékelt csekken kérjük befizetni OTP fiókban 1014. március 31-ig. Aki nem OTP-ben fizet, az 1.000.-Ft-al többet kell hogy befizessen.
Ezek után befizetéseket az alapszabály értelmében nem fogadunk el.
Aki területi engedélyt nem kíván váltani, tagságát csak tagdíj befizetésével tarthatja meg.

Befizetni csak 2014. január 01-e után lehet. 

Az engedélyek kiváltásának rendjét az új elnökség fogja meghatározni. 

2013. évi fogási naplók leadásának rendje:
A fogási naplókat 2014. január 10-ig kell leadni a KORONA SÖRÖZŐ-ben (Abony Vasút út, Kécskei u. sarok), naponta 07-13 és 15-22 óra között.
Vidékiek ajánlott levélben adhatják fel, az új egyesületi címre. A kettős tagsággal rendelkezők ott adják le, ahol azt kiadták. Az Abonyi HE. területén fogott halakat részletezve kérjük leadni. Aki nem tesz eleget leadási kötelezettségének január 10-ig, 2014. évre nem kaphat állami jegyet, ebből adódóan ne is fizessék be a tagdíjon felüli összeget. 

HÍ R E K – K Ö Z L E M É N Y E K 

SZJA 1 %: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik SZJA 1 %-ukat egyesületüknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor. 
A kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg: 19832395-2-13
A kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület. Címhez az új egyesületi címet kell majd beírni.

Az elnökség úgy határozott, hogy az új Helyi Horgászrendről nem tárgyal, azt majd az új elnökség tegye meg.
Az egyesület jogi képviselője visszamondta megbízatását december 31-el.

Eladó az I-es tó 63-as partszakaszán lévő horgásztanya, szaletli, stég, kút. 
Érdeklődni lehet a 06304231066 telefonszámon.

Abony 2013. december 01.

Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége