EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 142.

M E G H Í V Ó    V E R S E N Y R E 

2014. június 29. Nyílt Pontyfogó Horgászverseny kerül megrendezésre 

Program:

5.00 – 5.30-ig gyülekezés, helysorsolás, helyfoglalás
5.30 – 6.20-ig felkészülés a versenyre
6.20 – 6.30-ig beetetés
6.30 – 11.00-ig verseny
11.00 –11.30-ig mérlegelés
11.45-kor eredményhirdetés

A versenyt három kategóriában rendezzük: 
I. 18 év feletti felnőttek /nők is/
I
I. 14-18 év közötti ifik,
III. 14 év alatti gyerekek.

A nevezési díj egységesen 1 000.-Ft. A gyerekeknek nem kell nevezési díjat fizetni.
Nem egyesületi tagok számára a nevezési díjon felül napijegy váltása kötelező. A versenyen csak állami jeggyel rendelkező horgász vezet részt!

Felszerelés: Felnőttek és ifi-k 1 bot, maximum 2 db. horog. Gyermek: 1 bot, 1 szem horog, úszós készség.
Élvetartó szák és horogszabadító, mindenkinek kötelező.

A verseny idejére a versenyzők kivételével az összes tóra horgászati tilalom lesz. Csónakból horgászni tilos, kivéve ha stégnek használják. Külső segítség nem vehető igénybe.

A horgászhelyek sorolással kerülnek kiadásra.

Értékelés: Minden gramm méretes ponty 1 pont. A mérlegelés a kisorsolt horgászhelyen történik. A versenybe csak a méretes ponty számít, semmilyen más hal nem, azokat azonnal vissza kell engedni. Az etetés az első dudaszóra, a verseny a második dudaszóra kezdődik, és dudaszóra fejeződik be. A versenyben fogott halat, mérlegelés után vissza kell engedni vagy az éves és heti kvóta terhére elvihető! A külső horgászok a két db méretes pontyot elvihetik a horgászrend előírásainak megfelelően. 5 kg feletti ponty nem vihető el!

A győzteseknek értékes nyereményeket, kupát és oklevelet biztosítunk. 

A verseny minimum 30 fő felnőtt regisztrálása esetében kerül megrendezésre. A versenyzők felső létszámának meghatározása a vezetőségég hatásköre. A regisztráció a maximális létszám elérése esetén előbb is lezárható.  A regisztráció és nevezési díjak befizetése a napijegy árusító helyeken (mindkét horgászbolt illetve a Hary Söröző) történik legkésőbb 2014.június 22-e 16. óráig.  A külső horgászoknak illetve a területi engedéllyel nem rendelkezőknek napi jegy váltása kötelező. A gyermekversenyzők regisztrálása is kötelező. 

Minden regisztrált versenyző a verseny végén 1 tál ételre az Egyesület vendége! A főzésről a Vezetőség gondoskodik! 

A verseny megrendezéséhez támogatói adományokat szívesen fogadunk! 

A pontyfogó versennyel egy időben F Ő Z Ő V E R S E N Y 

2014. június 29-én / vasárnap/ kerül megrendezésre. 

Program:

7.30 – 12.00 - ig verseny
12.30 eredményhirdetés

 

A versenyre bárki nevezhet, tagságtól függetlenül. A versenyzőknek magának kell gondoskodnia az alapanyagról és a főzési eszközökről, tűzifáról. A nevezéskor kérjük megadni a főzendő éttel típusát.
A nevezési díj: 1000 Ft/ fő vagy csapat. A helyezettek okleveleket kapnak. 

T E L E P Í T É S 

2014. június 24-én este  háromszor 5 q háromnyaras ponty került tavainkba. Ezen felül az I-s tóba 3 q-a ponty kerül telepítésre a verseny miatt.
Tilalom: 2014.06.24-e 16 órától 2014.06.30 reggel 6-órági tilalom lesz tavainkon. A tilalom a verseny idejére feloldásra kerül, de kizárólag a versenyzők számára. 

H O R G Á S Z T Á B O R 

2014.07.14-20-a között 20-25 fő 8-14 éves korosztály részére horgásztábort hirdetünk. Minden horgásznak éves területi engedély váltása kötelező (1000 Ft/fő). A jelentkezés és regisztráció az Egyesület székhelyén történik személyesen.
A részletes programot később közöljük honlapunkon!
 

H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K 

Tagfelvétel: A következő tagok felvételi kérelmét fogadta el a Vezetőség: Králik Ferenc, Romanek János, Balog Attila,

Telepítés: 2014. májusában 30 000 db süllő ivadék került az összes tóba szétosztva.

Támogatás: 2014-s évre az Önkormányzattól 250 000 Ft összegben működési költségekre támogatást nyertünk. Ennek felhasználása a nyár folyamán a nagynevelő rendbetételére illetve kiegészítésként a kisnevelő és a II-s tó két helyen történő átvágására kerül felhasználásra. A kisnevelő tulajdonosai által az átvágási költségek nagy része befizetésre került. 2014. június végén megtörténik az átvágás.

II sorompó: A Vezetőség döntése alapján nem kerül megnyitásra illetve nem adunk kulcsot a II. sorompó használatához. Újabb felvetés ellenére is a Vezetőség az eredeti határozatát helyben hagyta.

Halradar használata: A Vezetőség jóváhagyta, hogy a horgászrendet kiegészíti azzal az kitétellel, hogy tavainkon a halradar használata az országos előírásoknak megfelelően használható. Kérünk mindenkit, hogy az előírásokat betartani szíveskedejen.

Figyelem felhívás: megkérünk minden horgászt, hogy partszakaszán bármilyen módosítást, átalakítást végez, azt előzetesen, engedélyezésre a Vezetőség felé írásban be kell terjeszteni. A jóváhagyás előtt az átalakítást megkezdeni Tilos!

Partszakasz kitűzés: Az II-s tavon a kíméleti terület és a csónakkikötő után 2 horgászhely kiadásra kerül. Az egyik Ifj. Kovács József részére ítélt oda a Vezetőség, azzal a kikötéssel, hogy ezen szakaszon épület nem építhető. A másik hely kizárólag napijegyes horgászhelyként került kijelölésre. Ezen a helyen a napijegyes horgászok elsőbbséget élveznek. A Vezetőség szándéka, hogy egy-egy szakaszon több napijegyes horgászhely kerüljön kijelölésre.

Területi jegyet nem váltó partszakasz tulajdonosok: Több partszakasszal rendelkező horgász nem váltott idénre tagságot illetve területi engedélyt. A partszakasz szerződés tartalmazza, hogy kötelező tagsággal rendelkezni és területi engedélyt váltani. Felhívom mind érintett figyelmét, hogy ezt tegye meg 15 napos határidővel, ellenkező esetben a partszakasz visszaszáll az egyesület részére és köteles a felépítményt eltávolítására. Az érintett horgászok: 1/14 Fülöp János, 1/16  Gulyás József, 1/17 Szerdai István, 1/24 Tisza Kálmán, 1/40 Kiss László, 1/44 Mucsányi Gábor,1/63 Szabó Géza, 1/67 Bene Lajos, 1/78 Halasi Olivér, 1/81 Babos István, 2-3 tó 29 Hamar József, 41/a Barta Csaba, 41/b Barta Tibor, 57/c Ifj Trepák István.

Sikeres rendezvények: 2014. május 25-én sikeresen került megrendezésre a Gyermeknapi horgászverseny. Minden résztvevőnek és kilátogatónak köszönjük a részvételt. Köszönjük az önkéntesek segítségét, a támogatók hozzájárulásait /Walter Team Horgászbolt Szolnok, Králik Ferenc Erzsébet Királyné úti Horgászbolt, Gasztor Host Kft, Lipák András, Csibrány István,  Fajka pékség Törtel, Nagyabonyi Ijászok, Abonyi Mazsorettek, Tutó, Bujdosó  Tibor sátras, Gedipress, Katzur Gyula és a fő támogató az Abonyi Önkormányzat.

Pünkösdi Horgászverseny: kitűnő hangulatban és kimagasló eredményekkel zárult az Abonyi He és a Tószegi He meghívásos horgászversenye. Külön köszönetet a rendezésért és a lebonyolításért Csibrány Istvánnak. Ez e verseny egy lépés volt a két egyesület kölcsönös együttműködésének, a kapcsolatok ápolásának.

Facebook: az Egyesület már elérhető a facebook-on is. Itt sokkal gyorsabban, kényelmesebben juthat a horgász információkhoz, illetve közölheti észrevételeit.

Fényképek: Kérjük minden horgászt, hogy a jelentősebb fogásokról készítsen fényképet, melyet mind a weblapon, mind a facebook-os oldalon közzé fogunk tenni.

Figyelem felhívás: mivel most már tavainkba egy és kétnyaras pontyok és egyéb halak kerülnek folyamatosan telepítésre, ezért megkérünk mindenkit, hogy a kifogott „return” halalkat kíméletesen helyezze vissza tavainkba. Védjük meg a jövő halait! 

2014. június 14. 

Abonyi Horgász Egyesület