Egyesületi tájékoztató (149.)

A 2018. évi engedélyek árai:
 

  Felnőtt férfi (70 év alatt)
 Szövetségi tagdíj:   2.000.-Ft.
 Állami jegy:      2.000.-Ft.
 Fogási napló:      200.-Ft.
 Tagdíj:   8.000.-Ft.
 Területi engedély:   30.000.-Ft.
 Összesen:  42.200.-Ft.

70 év alatti nők: 41.200.-Ft-ot, 70 év feletti férfiak: 39.200.-Ft-ot,
70 év feletti nők: 39.200.-Ft-ot fizessenek be.
 

  Ifjúsági horgászok:
 Szövetségi tagdíj:   1.000.-Ft.
 Állami jegy:      2.000.-Ft.
 Fogási napló:      200.-Ft.
 Tagdíj:   4.000.-Ft.
 Területi engedély:   15.000.-Ft.
 Összesen:  22.200.-Ft.

 

Gyerek horgászok:
 Területi engedély:  900.-Ft.
 Fogási napló:     200.-Ft.
 Összesen: 1.100.-Ft.

 
Kettős tagsággal rendelkező férfiak 4.200.-Ft-al, a nők 3.200.-Ft-al kevesebbet fizessenek be.
A befizetéseket egy összegben kérjük befizetni OTP fiókban 2018. március 31-ig.
Csekkes befizetéseket megszüntettük. (bankszámla szám: 11742142-20001292)
Aki területi engedélyt nem kíván váltani, tagságát csak tagdíj befizetésével tarthatja meg.
Partszakasszal rendelkező horgászoknak a területi engedély váltása kötelező!
Befizetni csak 2018. január 01-e után lehet.
 
2018. évben új belépő tagok a fenti összegen felül 8 000 Ft egyszeri halasítási díjat is kötelesek fizetni.
 
2017. évi fogási naplók leadásának rendje:
A fogási naplókat 2018. február 28-ig kell leadni a TAVERNA SÖRÖZŐ-ben január 28-ától kezdődően minden második vasárnap 15-18. óra között. (Feburár 11, 25, március 11, 25)
Kizárólag ezekben az időpontokban tudjuk átvenni a fogási naplókat. Minden átvételről egy igazolást kell kiadnunk, hogy határidőben és hibátlanul kitöltve vagy hibásan került leadásra. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az összesítések az előírásoknak megfelelő legyen. Ellenkező esetben, a határidőben le nem adott illetve hibásan kitöltött fogási napló leadása esetében a 2018. évi Állami jegy ára 4000 Ft-ba fog kerülni.
Felhívjuk a gyermek horgászok figyelmét, hogy a fogási naplók leadási határideje rájuk is vonatkozik, ellentétes esetben a 2000 Ft felárat nekik is meg kell fizetni, az új engedély kiváltásakor.
Vidéki horgászok is csak személyesen tudják leadni a fogási naplókat. A kettős tagsággal rendelkezők ott adják le, ahol azt kiadták. Az Abonyi HE. területén fogott halakat részletezve kérjük leadni. A fenti időpont után a székhelyen ügyfélfogadási időben kell leadni és ott is vehető át, de egy hetes elkészítési határidővel.  
 
Közösségi munka jegy megváltása 
 
2016. évtől 3 000 Ft-ról  6 000 Ft-ra emelkedik a közösségi munka jegy értéke. Ezen díjakat általában a horgászok utólagosan fizetik meg az új engedély árak befizetésekor. Ezért kérjük figyelembe venni, hogy 2018-ban utólagosan fizetendő összeg 6 000 Ft.  
 
 
HÍ R E K – K Ö Z L E M É N Y E K 
 
SZJA 1 %: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik SZJA 1 %-ukat egyesületüknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor A kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg: 19832395-1-13 A kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület.  
 
Abony 2018. január 15.
 
Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége