Egyesületi tájékoztató (150.)

Az állami jegy kiadásához szükség lesz a regisztrációs folyamat végén kiadott nyilatkozaton és a horgászkártyán is szereplő 6 jegyű azonosító számra.
Mindenki ez engedély kiváltás előtt végezzel el a regisztrációt a regisztrációs pontokon!
Regisztrálási lehetőség 2019.01.24-én és 2019.01.31-én 17.00 órától. Előzetes bejelentkezés 06306372664 telefonszámon.
Változás az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) összegében a nők, az ifjúságiak és a 70 felettiek esetében! Kérjük a befizetéskor erre mindenki figyeljen!

A 2019. évi engedélyek árai: 

  Felnőtt férfi, nő (70 év alatt)
 Egységes Szövetségi hozzájárulás (ESZH):   2.000.-Ft.
 Állami jegy:      2.000.-Ft.
 Fogási napló:      200.-Ft.
 Tagdíj:   8.000.-Ft.
 Területi engedély:   30.000.-Ft.
 Összesen:  42.200.-Ft.

70 év felett nők és férfiak: 38.200.-Ft-ot fizessenek be.
 

  Ifjúsági horgászok:
 Egységes Szövetségi hozzájárulás (ESZH):  2.000.-Ft.
 Állami jegy:      2.000.-Ft.
 Fogási napló:      200.-Ft.
 Tagdíj:   4.000.-Ft.
 Területi engedély:   15.000.-Ft.
 Összesen:  23.200.-Ft.

 

Gyerek horgászok:
 Területi engedély:  900.-Ft.
 Fogási napló:     200.-Ft.
 Összesen: 1.100.-Ft.

 
Kettős tagsággal rendelkező nők és férfiak 4.200.-Ft-al kevesebbet fizessenek be. 
A befizetéseket egy összegben kérjük befizetni OTP fiókban 2019. március 31-ig.
Csekkes befizetéseket megszüntettük. (bankszámla szám: 11742142-20001292)
Aki területi engedélyt nem kíván váltani, tagságát csak tagdíj befizetésével tarthatja meg. 
Partszakasszal rendelkező horgászoknak a területi engedély váltása kötelező! 
  Az engedély kiváltásához,vagy fogási napló leadásához kérjük a beléptető chipet,kártyát,távirányítót mindenki hozza magával!A sorozatszámokat újra rendszerezni kell!
A gyermek engedélyek kiadása érdekében a gyermek horgászokat is szükséges regisztráltatni, ugyanott ahol a Horgászkártya történt, csak az Ő esetükben nem készül kártya, nem kell fizetni, de a 6 jegyű azonosító megképzésre kerül. Ezen feltétel megléte nélkül 2019-re nem tudnak engedélyt váltani.A gyermekhorgásznak kiváltáshoz kell:Gondviselő(anya,vagy apa)adókártyája és nyilatkozata,valamint a gyermek adókártyája is! Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a törvény azon rendelkezésében foglaltakat (mely szerint rendelkezni kell horgászvizsgával) nem kell alkalmazni. Magyarul: annak az évnek a december 31.-éig amelyben a gyermek betölti a 15. életévét, részére az állami jegy váltásához vizsgakötelezettség nincs előírva.
Gyermekek (15. életév betöltéséig) és 70. életévüket 
betöltöttek részére az állami jegy ingyenes, a fogási napló azonban részükre is 200 Ft.

2019. évben új belépő tagok a fenti összegen felül 8 000 Ft egyszeri halasítási díjat is kötelesek fizetni. Az ifjúsági horgászok esetében 4 000 Ft.

Új Egyesületi támogatás kerül bevezetésre 2019-től:

A partszakasszal rendelkezőknek 1000 Ft, akinek a partszakaszán bódé is található, annak 2000 Ft-ot kell befizetnie legkésőbb 2019.06.30-ig. Az összeg befizetése feltétele a jövő évi (2020. évi) engedély kiváltásásának. A több tulajdonosossal rendelkező partszakaszok esetében a fenti összegek tulajdonosonként értendőek, vagyis mindenkinek külön – külön meg kell az összeget fizetne.

2019. évi fogási naplók leadásának rendje:
A fogási naplókat legkésőbb 2019. február 28-ig kell leadni. Ebben az évben új módszerrel válthatók ki az engedélyek. Februárban és márciusban is 3-3 szombati napot jelöltünk ki. Törekedni kellene arra, hogy az elmúlt évi fogási naplók leadásával egy időben a horgász az új engedélyét is váltsa ki. Az adott napokon a leadáskor azonnal el fogjuk készíteni az új engedélyeket, nem kell egy más időpontban visszajönni átvenni. Természetesen lehetőség van rá, hogy csak a fogási naplót adjon le a horgász, s majd egy másik megjelölt napon váltsa ki az engedélyét. Az időpontok: 2019.02.02.; 2019.02.09; 2019.02.23 és 2019.03.02; 2019.03.09; 2019.03.23. reggel 8-tól este 18 óráig. (12-13 között ebédszünet).Cím:
Abony, Szolnoki út 15.
 
A kiváltáshoz mindenki hozza magával:
  •  horgász kártya 6 jegyű azonosító számát
  •  közösségi munkajegyet (vagy a befizetést igazoló szelvényt)
  •  a 2019. évi engedély árának befizetési bizonylatát
  •  az árammal rendelkezők két megcímzett, bélyegzett borítékot.
 
Határidőben le nem adott illetve hibásan kitöltött fogási napló leadása esetében a 2019. évi Állami jegy ára 4000 Ft-ba fog kerülni.
Felhívjuk a gyermek horgászok figyelmét, hogy a fogásin naplók leadási határideje rájuk is vonatkozik, ellentétes esetben a 2000 Ft felárat nekik is meg kell fizetni, az új engedély kiváltásakor.
Vidéki horgászok is csak személyesen tudják leadni a fogási naplókat. A kettős tagsággal rendelkezők ott adják le, ahol azt kiadták. Az Abonyi HE. területén fogott halakat részletezve kérjük leadni.
 
A fenti időpont után a székhelyen ügyfélfogadási időben kell leadni és ott is vehető át, de egy hetes elkészítési határidővel.
 
Közösségi munka jegy megváltása
2016. évtől 3 000 Ft-ról 6 000 Ft-ra emelkedik a közösségi munka jegy értéke. Ezen díjakat általában a horgászok utólagosan fizetik meg az új engedély árak befizetésekor. Ezért kérjük figyelembe venni, hogy 2019-ben utólagosan fizetendő összeg 6 000 Ft. 
 
Változás a felnőtt és az ifi területi jegyek fogási mennyiségében
Mindkét jegy ára változatlan maradt, azonban a fogási lehetőségek bővültek az egyéb halak esetében:
Felnőtt:
„ Keszegfélékből napi 3 kg és heti 6 kg és éves 20 kg fogható. Ezüstkárászból napi 3kg , heti 6 kg fogható. Az ezüstkárász és a busa nem számít bele a éves 20 kg korlátozásba.”

Ifi:
„ Keszegfélékből napi 1,5 kg és heti 3 kg és éves 10 kg fogható. Ezüstkárászból napi 3kg , heti 6 kg fogható. Az ezüstkárász és a busa nem számít bele a éves 10 kg korlátozásba.”

Vagyis az egyéb halak közül az ezüstkárász éves szinten korlátlan mennyiségben fogható a napi és a heti kvóták betartása mellett. Itt az ifi és a felnőtt horgász nem került megkülönböztetésre a fogási mennyiségekben.
 
Változás a napi jegyek árában
2019.01.01-től a felnőtt napi jegy ára 3000 Ft-ról 3500 Ft-ra, a felnőtt sport napi jegy ára 2000 Ft-ra emelkedik. A többi napijegy ára változatlan mard. A napijegyek fogási mennyiségei nem változnak! A napijegyesek esetében a kárászra vonatkozó mennyiségi feloldás nem vonatkozik! 
 
HÍ R E K – K Ö Z L E M É N Y E K
 
Fontos változások 2019-től:
A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani horgászat esetében a horgászegyesületi tagságot igazoló, a horgászszövetség által kiadott Magyar
Horgászkártyát, a papíralapú állami horgászjegyet vagy turista állami horgászjegyet, területi jegyet és a horgász fogási naplót. 
 
ifjúsági horgász: a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú oktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy;

Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a mért- és mennyiségi korlátozások miatt – beleértve a helyi horgászrendben megjelölt mérettartományt is – nem megtartható halat vagy más hasznos víziállatot – a halászeszközökből kíméletesen eltávolítva vagy a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva, a halászháló szemét átvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni előhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

(17) Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, valamint az inváziós idegenhonos halakat – a (15) bekezdés szerinti kívülről akadást és a 30. § (3) bekezdése szerinti esetet kivéve, a környezetvédelmi és állatvédelmi jogszabályok figyelembevételével – visszaengedni tilos. Idegenhonos élő csalihallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen lehet, ahol az idegenhonos hal kifogásra került. (pld: razbóra, ezüstkárász)

(23) A horgászati tevékenységet folytató személy egyidejűleg legfeljebb a területi jegy szerint 2 napi darabszám- és mennyiségi korlátozásnak megfelelő mennyiségű, a (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően élve tartott vagy a (16) bekezdés szerint elpusztított halat, kizárólag a horgászatához használt vízi járművön vagy horgászhelyén és legfeljebb 48 órán át tárolhat addig, amíg maga is a helyszínen tartózkodik. Egy horgászhelyen több horgász esetén minden horgász saját zsákmányát a többi horgász zsákmányától csak elkülönítetten tárolhatja. Ha a horgász a horgászhelyét vagy a vízpartot elhagyja, köteles a saját zsákmányát magával vinni. 

2019-től az állami horgászvizsga díjmentes. Állami horgászvizsgát betöltött 10. életévtől lehet tenni" 
 
SZJA 1 %: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik SZJA 1 %-ukat egyesületüknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor a kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg: 19832395-1-13
A kedvezményezett 
neve: Abonyi Horgász Egyesület.
 
Abony 2019. január 20.
 
Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége