Egyesületi tájékoztató 152.

Közgyűlés 2020.03.08.-án lesz 9 órakor Abonyban a Jókai út 1 sz alatt. Erről külön meghívót teszünk közzé.
Az állami jegy kiadásához szükség lesz a horgászkártyán szereplő 6 jegyű azonosító számra. 
Mindenki, akinek nincs kártyája az engedély kiváltás előtt végezze el a regisztrációt a regisztrációs pontokon, melyre a kiváltásra megjelölt napokon lesz lehetőség a horgásztanyán.

Változás az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) összegében. Kérjük a befizetéskor erre mindenki figyeljen! 

A 2019-es év elejei közgyűlésen elfogadott 1000 ft-os egyesületi támogatás a területi engedély árába be lett építve, ifiknél ez 500 ft.
70 év felettieknek és a gyermek horgászoknak az állami jegy és a szövetségi hozzájárulás díjmentes.

A 2020. évi engedélyek árai: 

  Felnőtt férfi, nő (70 év alatt)
 Egységes Szövetségi hozzájárulás (ESZH):   2.000.-Ft.
 Állami jegy:      3.000.-Ft.
 Fogási napló:      300.-Ft.
 Tagdíj:   8.000.-Ft.
 Területi engedély:   31.000.-Ft.
 Összesen:  44.300.-Ft.

70 év felett nők és férfiak: 39.300.-Ft-ot fizessenek be.
 

  Ifjúsági horgászok:
 Egységes Szövetségi hozzájárulás (ESZH):  2.000.-Ft.
 Állami jegy:      3.000.-Ft.
 Fogási napló:      300.-Ft.
 Tagdíj:   4.000.-Ft.
 Területi engedély:   15.500.-Ft.
 Összesen:  24.800.-Ft.

 

Gyerek horgászok:
 Területi engedély:  900.-Ft.
 Fogási napló:     300.-Ft.
 Összesen: 1.200.-Ft.

Kettős tagsággal rendelkező nők és férfiak, amennyiben már máshol tagságot váltottak, csak a tagdíjat és a területi engedély árát fizessék be , ami 39000 ft.
 
A befizetéseket egy összegben kérjük befizetni OTP fiókban 2020. március 31-ig. Csekkes befizetéseket megszüntettük. (bankszámla szám: 11742142-20001292)
Aki területi engedélyt nem kíván váltani, tagságát csak tagdíj befizetésével tarthatja meg. Partszakasszal rendelkező horgászoknak a területi engedély váltása kötelező!
 
2020-ik évben új belépő tagok a fenti összegen felül 8 000 Ft egyszeri halasítási díjat is kötelesek fizetni. Az ifjúsági horgászok esetében 4 000 Ft.
 
2020. évi fogási naplók leadásának rendje:
A fogási naplókat legkésőbb 2020. február 29-ig kell leadni. Ebben az évben is új módszerrel válthatók ki az engedélyek. Februárban és márciusban is 3-3 vasárnapi napot jelöltünk ki. Törekedni kellene arra, hogy az elmúlt évi fogási naplók leadásával egy időben a horgász az új engedélyét is váltsa ki. Az adott napokon a leadáskor azonnal el fogjuk készíteni az új engedélyeket, nem kell egy más időpontban visszajönni átvenni. Természetesen lehetőség van rá, hogy csak a fogási naplót adjon le a horgász, s majd egy másik megjelölt napon váltsa ki az engedélyét. Az időpontok: 2020.02.02; 2020.02.09; 2020.02.23 és 2020.03.01; 2020.03.22; 2020.03.29. reggel 8-tól 12 óráig.  
Leadás és kiváltás helye a tóparti horgásztanya. Kérjük, hogy a sorban állás elkerülése érdekében az abonyiak lehetőleg 8-10-ig, vidékiek 10-12-ig jöjjenek.
 
A kiváltáshoz mindenki hozza magával:
  • horgász kártya 6 jegyű azonosító számát 
  • közösségi munkajegyet (vagy a befizetést igazoló szelvényt)
  • a 2020. évi engedély árának befizetési bizonylatát
  • az árammal rendelkezők két megcímzett, bélyegzett borítékot
  • belépésre jogosító chipet.
2020-as évben a tagsággal nem rendelkező személyek chipjei törölve lesznek a rendszerből.
Ezért fontos, hogy mindenki hozza el.
Év közben még egyszer lesz mód a chipek élesítésére, de lehet, hogy ezért a szolgáltatónak fizetni kell.
 
 
Határidőben le nem adott illetve hibásan kitöltött fogási napló leadása esetében a 2020. évi Állami jegy ára 6000 Ft-ba fog kerülni.
Felhívjuk a gyermek horgászok figyelmét, hogy a fogási naplók leadási határideje rájuk is vonatkozik.
Vidéki horgászok is csak személyesen tudják leadni a fogási naplókat. A kettős tagsággal rendelkezők ott adják le, ahol azt kiadták. Az Abonyi HE. területén fogott halakat részletezve kérjük leadni. 
A fenti időpont után a székhelyen (2740 Abony, Kécskei út 27) vasárnap délelőttönként lehet leadni és ott is vehető át, de egy hetes elkészítési határidővel. 
 
Változás a napi jegyek árában
 
2020.01.01-től a felnőtt napi jegy ára 3 950 Ft-ra, a felnőtt sport napi jegy ára 2 450 Ft-ra emelkedik. Ifi napijegy ára 1950 ft, ifi sport 950 ft lesz. A napijegyek fogási mennyiségei nem változnak! 
 
H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K
SZJA 1 %: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik SZJA 1 %-ukat egyesületüknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor A kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg: 19832395-1-13
A kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület. 
 
Abony 2020. január 15.      
Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége