Egyesületi tájékoztató 153.

Tisztelt Tagság!

2020-as év első fontos momentuma a fogási naplók leadása, illetve az új engedélyek kiadása volt. Az új és állandóan változó horinfós rendszer kicsit megbonyolította a folyamatot. Következő évben más lesz a leadás-kiadás helyszíne, mindenképpen fűtött, ülőhelyekkel biztosított helyen lesz.

Közgyűlésünk rendben lezajlott. Beszámolók, költségvetés elfogadásra kerültek.

Horgászrendünk annyiban módosult, hogy 2020 július 1-től a halvédelmi matrac használata minden horgász számára kötelező lett. Az elmúlt időszakban több esetben is előfordult, hogy horgászaink csónakkal hozzátartozót vagy hozzátartozókat vittek be. Volt, aki arra hivatkozott, hogy erről nem talált tiltó határozatot. Ennek kidolgozása folyamatban van. Csónakban csak a horgász tartózkodjon, kérjük a felelősségteljes magatartást.

Telepítések a tervek szerint megvalósultak, 10 mázsa kétnyaras és 50 mázsa három nyaras ponty került vizeinkbe. Haltermelővel egyeztetve elmondható, hogy ár az őszi telepítésre sem változik pozitív irányban.

HACS-LEADER pályázatot sikerült megnyernünk és 3 millió forint értékben szereztünk be eszközöket. Fűnyíró traktor teljes felszereléssel, két darab önjáró fűnyíró és egy fűkasza áll rendelkezésre tavaink környezetének szebbé tételéhez. Ez a pályázat 95%-os támogatás mellett jött létre. További pályázatok előkészítése folyamatban van.

MOHOSZ pályázatán vízminőség javító eszközöket szereztünk be. Ennek értéke közel egy millió forint, nekünk a 30%-át kellett kifizetni. További két pályázatunk is volt. Gyermeknapi horgászversenyre, illetve a horgásztáborra. Mindkettőt megnyertük. Gyermeknapra horgász eszközöket kaptunk, táborra támogatást 250 000 ft-ot. Az azóta kialakult és folyamatosan változó vírushelyzet miatt kétségessé vált a tábor megrendezése, erről külön értesíteni fogjuk a tagságot.

Megrendezésre került az egyesületi horgászverseny is, jó eredménnyel zárult.

Eszközbeszerzések a tervek szerint megvalósultak. Vásároltunk csónakot, 2 db fűkaszát, napelemes és LED-es lámpákat, nyomtatót. Mobil wc-ből 2 db-ot bérlünk, illetve építettünk eddig 2 db stéget.

Partszakaszok állapotának felmérését is elvégeztük. Sok az olyan stég mely horgászatra alkalmatlan. Kérjük, hogy a partszakaszokat hozzák megfelelő állapotba. Nem célunk a használati jogokat visszavenni, viszont a partszakaszok használóinak kötelessége azokat rendben tartani. 2021 év elején mindenkivel új partszakasz használati szerződést fogunk kötni. A régi elavult, korszerűtlen és nem tartalmazza megfelelően a használathoz tartozó jogokat és kötelezettségeket.

 Partszakasz használati kérelmeket, partszakaszon lévő bármilyen tulajdonjog átruházáshoz a vezetőség engedélyét kell kérni írásban. Az engedély nélküli szerződések érvénytelenek. Ez eddig is így volt, tehát arra senki sem hivatkozhat, hogy erről nem tudott.

Sajnos idén már három fegyelmi tárgyalás is volt. Két esetben felfüggesztett büntetést kaptak, egy esetben plusz két nap meg nem váltható közösségi munka lett elrendelve. Egyre több probléma van a napijegyes horgászokkal is, ezért az ellenőrzések tekintetében szigorúbb fellépésre és büntetésekre kell számítani azoknak, akik nem tartják be a szabályokat. Több horgásznak meg lett tiltva a napijegy vásárlása.

A kettes tó bejárat utáni része a kíméleti területig (kivéve Kovács József partszakaszát) napijegyes partszakasz lesz, melyet saját tagjaink is használhatnak érkezési sorrendben. Kérjük az ott lévő csónakokat vigyék el saját helyeikhez, vagy a hármas tavon lévő csónakkikötőbe. További napijegyes helyek kialakítása folyamatban van, ezekre szükség szerint stégeket is építünk, melyből kettő már készen is van.

Folytatjuk a megkezdett munkákat. Mindent megteszünk tavaink vízminőségének javítása érdekében, továbbá a tavak környezetének szebbé tétele is fontos feladat. Ez utóbbi elengedhetetlen része a közösségi munka, melyre kérjük a tagság kiemelt részvételét.

Mindenkinek jó horgászatot kívánunk.

2020. 07.19.

Egyesület vezetősége.

Készítette Barna József elnök.