Tisztelt Látogató!Napijegy váltható2016. január 01-től nincs  lehetőség éjszakai horgászatra napijegyes horgászoknakHorgászattal kapcsolatos tudnivalókrólGépkocsival csak az utak mellet szabad megállni, a partra leállni TILOS! Napijegyes horgász gépjárművét köteles a horgásztanyánál található parkolóban hagyni.Mindenkit szeretettel várunk.

Tisztelt Látogató!
Saját tagjainkon kívül fogadunk napijegyes horgászokat is, valamint megbeszélés szerint biztosítunk horgászversenyekhez lehetőséget.

Napijegy váltható: az abonyi Vasútállomással szemben a HÁRY Dohányboltban.
Térkép megnyitása a képre kattintva! 

2016. január 01-től nincs  lehetőség éjszakai horgászatra napijegyes horgászoknak, 
kivéve a „bojlis” napijegyet váltókat.

Horgászattal kapcsolatos tudnivalókról a Horgászrend menüpontban és az egyesületi horgásztanya hirdető tábláin levő horgászrendből lehet tájékozódni.

Gépkocsival csak az utak mellet szabad megállni, a partra leállni TILOS! Szemetet mindenkinek magával kell vinni.

Napijegyes horgász gépjárművét köteles a horgásztanyánál található parkolóban hagyni.

Mindenkit szeretettel várunk, sikeres horgászatot és jó szórakozást kívánunk!

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 127.


M E G H Í V Ó

 

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2012. február 26-án (vasárnap) de. 9.00 órára az abonyi Közösségi Házba (Abony Jókai u. bejárat a DREHER Söröző melletti kapun. Parkolni a Kossuth téri parkolóban lehet), hívja össze az egyesület éves rendes 

K Ö Z G Y Ű L É S É T

 

NAPIREND:

1./ Vezetőség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról, zárszámadás, és a 2012. évi költségvetés előterjesztése.

      Előadó: Szabó Géza HE. Elnök

2./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

     Előadó: Pusztai Sándor biz. elnök.

3./ Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2011. évben végzett munkáról.

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 126.

 

A 2012. évi engedélyek árai és kiváltási rendje:

Felnőtt férfiak (68 év alatt):

Szövetségi tagdíj: 1.500.-Ft.
Állami jegy: 1.000.-Ft.
Fogási napló: 80.-Ft.
Tagdíj: 8.231.-Ft.
Területi engedély: 21.189.-Ft.
Összesen: 32.000.-Ft.

68 év alatti nők: 31.600.-Ft-ot,
68-70 közötti nők:30.100.-Ft-ot,
a 68-70 közötti férfiak:31.200.-Ft-ot,
a 70 év feletti férfiak 30.200.-Ft-ot,
a 70 év feletti nők: 31.200.-Ft-ot fizessenek be.

Ifjúsági horgászok:

(Rendhagyó) beszámoló a vezetőségi ülésről

A szokásoknak megfelelő rendben, időben, a páros hónap első vasárnapja délelőtt 9 órakor megtartottuk a vezetőségi ülést... Szintén hagyományosan, az utolsó pillanatban megérkeztem én is. A többiek a kitűnő időhöz méltó kiváló hangulatban készülődtek a várhatóan elhúzódó tanácskozásra. Az asztalnál kialakult az évek során egy szokásrend. Szabó Géza ül az asztalfőn a bekapcsolt számítógép előtt. Az én dolgom a hangfelvétel és az emlékeztető készítése... A kötelező formaságoknak megfelelően az elnök megnyitja a tanácskozást, én közben elkészítem a jelenlevők listáját... vendéget most sem kellett beírni.

A határozatképesség megállapítása után ismerteti a tervezett napirendet. Ezt időben megkaptuk előre, hogy tudjunk készülni. Az érintettek akik az adott reszort területéről kell, hogy számot adjanak hozták beszámolójukat. A napirend tervezett pontjain nem változtattunk… Szabó Géza volt az első napirend előadója, a közgyűlésre készülődve az előttünk álló feladatokhoz kell igazítani a vezetőségi tagok munkáját szabályzó leírást. Ezt a nagy tapasztalattal bíró Gyigor József tiszteletbeli elnökkel együtt készítették elő. A tervezet szerint alapszabályt is kell módosítani.

Pontosítottuk az elnök feladatkörét, kompetenciáit, jogkörét. Változást a javaslatban egyet fogadtunk el, az eddigi 50.000-ről 80.000-re javasoljuk emelni az összeghatárt amiről önállóan dönthet. A jobb munkamegosztás érdekében, kettő alelnök segíti a jövőben az elnök közvetlen munkáját, az egyik teljes jogú helyettes aláírási joggal. A másik a szervező irányító feladatokat látná el különösen a közösségi munka területén. Változna a versenyfelelős feladatköre is hozzá kerülne a környezetvédelem is. Összevonások azért kellenek, mert a vezetőség létszáma nem bővülne...

A titkári munka átalakul és olyan szóvivő, kommunikációs feladatokkal egészülne ki a szervező munka... most abbahagyom az írást. Vasárnap este 20:22 a lányom jelentkezett a messenger-en :-) ... holnap folytatom... ráadásul a derekam is fáj. Hozzáfogtam a helyem átalakításához a régen tervezett új horgászállás helyén a betontömbökből kirakott partvédelem mozgatása megviselt... ma csak egy keszegecskét zsákmányoltam :-( ...

Folytatva: arra gondoltam napirendi pontonként haladunk ez volt az első. Ehhez kapcsolódó kérdéseket-véleményket várok ide. Honlap: néhány változásra gondolok amit egyetértés esetén bevezethetnénk, bízva „mate” Úr végtelen ügyességében...

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 125.

Tisztelt Horgásztársak!Az Egyesületünk vezetősége 2011. október 02-án rendes ülést tartott.

1./ Az Elnök előterjesztésében megvitatta a tisztségviselők és reszortfelelősök munkaköri leírásának és hatáskörének újraszabályozását a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Kisebb módosítások után azt elfogadta, és a közgyűlés elé terjesztésre javasolta.

2./ Tárgyalt az internetes levelekben javasoltakról, melyeket folyamatában fog megvitatni, azonban egyes javaslatot már most is bevezetni kívánja. Sajnos a javaslattevők most sem tisztelték meg a vezetőséget jelenlétükkel és személyesen elmondott észrevételeikkel.

3./ Kis Imre versenyfelelős beszámolóját hallgatták meg a 2011. évi horgászversenyekről.
Ezek szerint június 25-én került megrendezésre a nyílt halfogó verseny. Ennek eredményei:
Felnőtt: I. helyezett dr.Pásztor Gábor 5.30 kg, II. Varga Sándor 5.00 kg, III. Mucsi Sándor 4.80 kg
Ifjúsági: I. Herédi András 2.60 kg, II. Mucsi Enikő 2.58 kg, III. Herédi János 2.36 kg
Gyermek: I. Mucsi Bianka 1.22 kg, II. Kállai Alexander 1.78, III. Kiss Máté Balázs 0.40 kg.

Augusztus 27-28-i nyílt rablóhalfogó verseny eredményei:

HÍREK, INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁS!

Az augusztusi tájékoztatóban közölt haltelepítés nem 23-án, hanem 22-én 10 órakor lesz. Tehát a tilalom augusztus 22-én 10 órától, szeptember 03-án 06 óráig tart.
Kérjük, hogy a fent leírtakat tartsák be horgásztársaink. A tilalmi idő alatt ragadozó halra lehet horgászni éjszaka is, élőhallal, vagy halszelettel.

Tisztelt Horgásztársak!

Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége elkészített egy középtávú halgazdálkodási javaslatot, amit ezúton teszünk nyilvánossá.
Erre azért volt szükség, hogy próbáljuk a halállományunkat javítani, és utánpótlás neveléssel biztosítani. Kérjük horgásztársainkat, hogy alaposan tanulmányozzák át, és szakmai javaslataikat juttasák el a vezetőség számára írásban, vagy az abonyhorgasz1@freemail.hu címre elküldve, vagy személyesen az október 02-i, vagy december 04-i vezetőségi ülésen kérjük a javaslatokat elmondani. Várjuk öteleteiket.


KÖZÉPTÁVÚ HALGAZDÁLKODÁSI JAVASLAT

Tavaink halállománya az utóbbi 3-5 évben jelentősen csökkent, az intenzív telepítések ellenére. Így a fogási eredmények is fokozatosan csökkentek, mely tény, jelentős mértékben előidézte a taglétszám csökkenését is. Ezért halgazdálkodási tevékenységünkben néhány változtatás szükséges.

Figyelembe véve tavaink jelenlegi feltételezett halállományát, a halállomány fajtánkénti összetételét és annak biológiai egyensúlyi követelményeit, a tavaink haleltartó és halnevelő képességét, (természetes táplálékokkal való ellátottságát, tehát a várható halhozamot, továbbá a horgászok által beszórt etetőanyagok nagyságrendjét), a halak természetes szaporodásának lehetőségeit, valamint a horgászok által évente várhatóan kifogásra kerülő halmennyiséget – halasítási tevékenységünket a következő 5 évre az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni.

1./ A pontyállomány – mint a legfontosabb halfajunk – növelése érdekében szükségesnek tartjuk 2012 őszétől 30 mázsa 25-30 dkg-os kétnyaras ponty (kb. 12.000 db.) telepítését tavainkba arányosan elosztva. E kétnyaras állomány 3 nyarassá nevelését kizárólag a természetes táplálkozásra és a horgászok által vízbe juttatott etetőanyagokra alapozunk. Emiatt 2011. évben keszegfélét nem telepítünk, mert táplálék ellenfelet jelentenének a pontyoknak. 2013, 2014, 2015-ös években őszi telepítésként megismételnénk a 30 mázsa 2 nyaras ponty telepítését, ezt követően pedig kétévenként kerülne sor 30 mázsa kétnyaras ponty telepítésére tavainkba, vagyis 15-15 mázsa kétnyaras ponty telepítése történne az I-es és a II-es tóba is.

Válasz a kérdésekre

Tisztelt Horgásztársak!

A egyesület névsorában nem szerepel "sheff" vagy "viko" nevű horgásztárs. Ha az egyesület tagjai lennének akkor ismernék a közgyűlésen elhangzott kérésemet. Miszerint, ha valakinek jó ötlete, felvetése van azt írásban közvetítse a vezetőség felé és vegyen részt azon az ülésen ahol ezt megvitatjuk. Vezetőségi ülés, évtizedes hagyomány szerint, minden páros hónap első vasárnapja. Ettől rendkívüli esetekben szoktunk eltérni.

A napijegy árusítására vonatkozó ötlet, és elővezetésének módja, valóban zseniális.
Tökéletesen alkalmas személyeskedő, névtelen támadásokra. Persze csakis a demokrácia jegyében és tagság "tömeges" támogatását élvezve…stílusából kiderül a jó szándék teljes hiánya...

A napijegy árusítás a kocsmát eltartó jutaléka amiből fizethetnénk a halőröket 50 Ft / napijegy. Kötelezhetnénk Őket pl., hogy adjanak el havi 1000 db-ot ... ...

EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 124.
NYÍLT RABLÓHAL FOGÓ VERSENY

Az Abonyi Horgász Egyesület nyílt rablóhal fogó versenyt rendez az egyesület I-es számú horgásztaván.
2011.augusztus 27-én szombaton 19 órától
2011. augusztus 28-án 07 óráig.

A verseny idején az I-es tavon csak a versenybe benevezettek horgászhatnak!
Horgászás csak partról megengedett.NEVEZÉS: Az egyesületi horgásztanyánál 27-én 18-19 óráig.

NEVEZÉSI DÍJ:
  • Egyesületi tagoknak 500.-Ft.
  • Kívülállóknak: 500.-Ft.+ egy napijegy ára. (össz. 3.000.-Ft.)

Kérdésre válasz

Ezúttal a főoldalra kiteszem egyik olvasónk
levelét, bízva abban, hátha így válasz is
érkezik majd rá.
Én június 8-án levélben kerestem meg a horgászegyesület elnökét és kértem valamit találjon ki arra, hogy a honlapra érkezett kérdések megválaszolásra kerüljenek. Válaszlevelében Szabó Géza elnök úr azt írta, hogy " a válaszadást kiadtam Fehér Endre titkár részére". Ez volt június 9-én. /matek

Tisztelt Vezetőség!

Mivel nemtudom, csak vezetőségi tárgyalás, vagy közgyűlés hatásköre, ezért most teszem fel kérdésem:
Amennyire tudom, a versenyre árusított jegyek szolgálatban lévő halőrnél történő váltása működött.

Na mármost a napijegyeket miért nem lehet a halőröknek árulni?
A tó nyitvatartása alatt és napijegyes időben kint vannak, míg a kocsmák például szombaton 02:00-kor nincsenek. Pedig ha kint ülök és ismerősöm szól, hogy ha jön a hal, szóljak neki, autóba ül és fél órán belül itt van. Na most nem tud bejönni, mert nem tud napijegyet(éjszakait) váltani! Reggelre meg már (ha) nincs kapás teljesen felesleges és pénzkidobás is megvenni a napi/éjszakai jegyet.

Nem tudom a kocsimák milyen jutalékot kapnak az eladott jegyekből, de azt lehetne a halőröknek is adni és ha van ilyen jutalékos rendszer, akkor abból lehetne megoldani a halőrök éves bérezését, nem az egyesületi tagdíjakból.
ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN: a napijegyeladás is növekedne garantáltan.

Kérem a fentiek megfontolását és mielőbbi szíves válaszintézkedéseket, akár a garázs falán kiírással is, már nem kérem csak ide feltenni........!

Köszönettel: sheff

Oldalak